Удължава се приемът по интервенцията ,,Преструктуриране и конверсия на лозя"

Удължава се приемът по интервенцията ,,Преструктуриране и конверсия на лозя
Публикация   05 Юли, 2024   /     akcent.bg   /     537

За 2025 г. бюджетът е в размер на малко над 18,5 млн.лв., а за 2026 г. – 22 милиона лева.

   Със Заповед на министъра на земеделието и храните Георги Тахов се удължава с 5 дни срокът за подаване на заявления в рамките на втория прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

От 8 юли започва втори прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Определеният бюджет по интервенцията е в размер на 4 000 000 лева, като това е  свободният паричен остатък от първия прием. Средствата са предвидени само за авансови плащания. Приемът ще продължи до 19 юли и е съгласно Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 година.

   Срокът се променя от 8-15 юли на 8-19 юли, с което се дава възможност на земеделските стопани да подават заявления за още няколко дни.

   Бюджетът по интервенцията за втория прием само за авансови плащания е определен със Заповед на министъра на земеделието и храните от 7-ми юни.

   Със същата Заповед се определя и бюджета по интервенцията за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и за финансовите 2025 и 2026 година.

   За 2025 г. бюджетът е в размер на малко над 18,5 млн.лв., а за 2026 г. – 22 милиона лева.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha