Контакти

Акцент БГ ЕООД

Румен Николаев
Управител на Акцент БГ ЕООД
info@akcent.bg
reklama@akcent.bg
телeфон: +359 888 74 82 18

IT обслужване

Гейт.БГ ЕООД
office@gate.bg, admin@akcent.bg
телeфон: +359 888 864628

Форма за контакти