Събота, 9 Декември 2023

БНБ: 14,2 % ръст на кредитите за домакинствата, депозитите нагоре с близо 10 на сто

БНБ: 14,2 % ръст на кредитите за домакинствата, депозитите нагоре с близо 10 на сто
Публикация   08:08     27 Септ, 2023 /     akcent.bg   /     345

   Кредитите за домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са били в размер на  36,531 млрд. лв. в края на август тази година. Спрямо същия месец на 2022 г. те са се увеличили с 14,2 на сто.

   Депозитите за домакинствата също отбелязват ръст от 9,8 на сто, показват данните от статистиката на Българската народна банка (БНБ).

   За същия период  жилищните кредити са в размер на 18,490 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18,7 на сто. Потребителските кредити възлизат на 16,369 млрд. лв.  като при тях увеличението е с 10,8% спрямо август миналата година.

   На годишна база другите кредити нарастват с 1,4 процента, като достигат 399,6 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 3,3 процента на годишна база през август и в края на месеца са 444,8 млн. лева.

   В края на август кредитите за неправителствения сектор са били 86,218 млрд. лв., показва статистиката. Те се увеличават на годишна база с 10,8 процента. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 117,1 млн. лева, се отбелязва в анализа. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 117,1 млн. лв., от които 6 млн. лв. през август, като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

   Кредитите за нефинансовите предприятия пък са нараснали с 6,1 процента на годишна база през август и в края на месеца достигат 42,545 млрд. лв. (22,8 процента от БВП).

   Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,142 млрд. лв. (3,8 процента от БВП) в края на август и се увеличават на годишна база с 24,2 процента.

   Същевременно депозитите на домакинствата и НТООД са били в размер на 75,485 млрд. лв. (40,4 % от БВП) в края на август. Те се увеличават с 9,8 на сто спрямо същия месец на миналата година.  

   Според статистиката на централната банка депозитите на нефинансовите предприятия са били в размер на 42,147 млрд. лв. (22,5 процента от БВП) в края на август. Те се увеличават с 11,2 на сто  на годишна база.

   Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13,8 процента на годишна база през август и в края на месеца достигат 4,179 млрд. лв. (2,2 процента от БВП).

   Депозитите на неправителствения сектор са били в размер на  121,811 млрд. лв. (65,2 процента от БВП) в края на август, като годишното им увеличение е 10,4 на сто, показват още данните на БНБ.

 

 

 


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha