Четвъртък, 22 Февруари 2024

Средната заплата в България в края на септември доближава 1750 лева

Средната заплата в България в края на септември доближава 1750 лева
Публикация   17:54     11 Ноемв, 2022 /     akcent.bg   /     374

Наетите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството са намалели със 17% през второто тримесечие, отчита НСИ

   През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в България продължава да ускорява ръста си. За юли-септември тя нараства с 14,7%  на годишна база и със 0,8% спрямо предходните три месеца. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък.

   За сравнение, през първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в страната нарасна с 9%, а през второто – с 13,4% на годишна база.

   Средната брутна месечна работна заплата за юли 2022 г. е 1750 лв., за август - 1693 лв., и за септември - 1787 лева, отчита националната статистика.

   През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата e 1743 лв.

   Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7,8%, „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ - със 7,3%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 6,1%.

   Най-голямо намаление на заплатите - със 7,5%, е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ и в „Добивна промишленост“ - със 7,3%.

   На годишна база ръстът на средната месечна работна заплата е с 14,7 на сто. Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 17,8%, „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с по 17,3%.

   Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение за третото тримесечие са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4191 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2554 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2533 лева.

   Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1069 лева; „Други дейности“ - 1184 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1286 лева.

   Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие в обществения сектор нараства с 12,5%, а в частния - с 15,4%.

Средната брутна месечна работна заплата общо за страната по месеци

       Средната брутна месечна работна заплата общо за страната по месеци

                        Спад в броя на наетите през лятото

   Въпреки активния период на сезонната заетост броят на наетите е намалял. Към края на септември данните на Националния статистически институт показват спад на наетите лица по трудово и служебно правоотношение. Те намаляват с 32 хил., или с 1,4%, спрямо края на юни, като достигат 2,28 милиона. За сравнение наетите в края на второто тримесечие нараснаха до 2,31 милиона.

   Спрямо юни най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 17%, и в „Култура, спорт и развлечения“ и „Операции с недвижими имоти“ - с по 2,2%.

   Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 1,1%, и „Образование“ - с 1%.

   По икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20,5 и 16,7%.

   В края на септември на годишна база наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 5,3 хил., или с 0,2%. Най-голямо намаление на наетите се отчита при „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - със 7,3 хил., „Преработваща промишленост“ - със 7,1 хил., и „Строителство“ - с 5,0 хил.

   Най-голямо увеличение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,8 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 5,4 хиляди.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha