Днес е : Четвъртък, 8 Юни 2023

Търговци съкращават неправомерно наполовина срока за предявяване на рекламация без доказване на причината за дефекта на стоката

Публикация 24 Mar, 2023 / akcent.bg

   Търговци продължават да твърдят, че не една година, а само 6 месеца е срокът, в който проявен след покупката на стока дефект се счита за производствен.

   Невярната информация е поместена в гаранционните условия на сайта, както и в протоколи за отказ на рекламация като основание да не удовлетворят претенции на свои клиенти.

   Това става ясно от лична история, разказана от потърпевш потребител пред онлайн медии.

   Потребителят е закупил детски обувки на 22.09.2022 г. и поради по думите му „ясно изразен дефект“ той се обърнал към търговеца с искане чифтът да му бъде заменен с нов. Търговецът създал спънки на клиента си при опита му да реализира правото си на рекламация, а накрая не се съгласил да удовлетвори искането му и заявил: „В случай че претенцията за рекламация се направи до 6 месеца след закупуване на продукта, продавачът е задължен да докаже наличието или липсата на дефект.“

   Това е записано и в официалните гаранционни условия на търговеца, където се посочва още: „След изтичането на 6 месеца това задължение е за потребителя.“

   Обаче съгласно действащия от началото на 2022 г. нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

   „Търговецът може да прецени, но ще трябва и да докаже че установеното несъответствие не предполага прилагането на презумпцията „за невинност“ на потребителя относно проявата на дефекта, но не е редно да неглижира проблема и да опитва да го „реши“ по-най лесния за него начин. Абсолютно некоректно е и да подвежда потребителя и да ограничава законовите му права, включително относно срока, в който при предявяване на рекламация проявилото се несъответствие се счита за производствен дефект. Приканваме търговците, които не са привели дейността си в съответствие с новите срокове и начини за удовлетворяване на рекламациите, да го направят и да не ощетяват своите клиенти.“, коментира Габриела Руменова - създател на платформата „Ние, потребителите“.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама