Четвъртък, 7 Декември 2023

НСИ: С повече от 20 на сто средната заплата в Русенско е под тази за страната през 4-то тримесечие на 2021 г.- 1361 лева

НСИ: С повече от 20 на сто средната заплата в Русенско е под тази за страната през 4-то тримесечие на 2021 г.- 1361 лева
Публикация   10:08     18 Фев, 2022 /     akcent.bg   /     564

Намаляват работещите в областта с близо процент

   По предварителни данни към края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.4 хиляди. Спрямо края на септември 2021 г. наетите лица намаляват с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2020 г.) намаляват с 0.9%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.9 хил. души,
а в частния сектор - 48.5 хил., или 77.7% от всички наети лица в областта. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.7%.

   В сектора на услугите към края на декември 2021 г. работят най-голям брой от наетите лица - 34.3 хил. или 55.1%, в индустрията - 24.9 хил., а в селското, горското и рибното стопанство - 3.1 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (20.0 хил.) представляват 80.2% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен
дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 26.9% от всички наети в сектора.

   През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 326 лева. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. средната брутна заплата за тримесечието се увеличава с 86 лв., а в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. увеличението е със 141 лева. Средната месечна работна заплата за октомври е
1 302 лв., за ноември - 1 339 лв. и за декември - 1 337 лева.

   В обществения сектор средната работна заплата за периода октомври - декември 2021 г. е 1 708 лв., а в частния сектор - 1 213 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта нараства с 207 лв., а в частния се увеличава с 47 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата вобществения сектор е 16.7%, а в частния - 9.6%.
 
   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица в икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 2 209 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 825 лв. и „Образование“ – 1 764 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били
наетите лица в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности“ – 611 лв., „Административни и спомагателни дейности” - 732 лв. и „Други дейности“ – 892 лв.
 
   По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 година Русенска област заема седмо място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 2 192 лв., следвана от област Враца – 1 527 лв. и област Варна - 1 478 лв. и С най-ниска средна месечна заплата са областите: Кюстендил – 1 060 лв., Видин – 1 068
лв. и Благоевград – 1 073 лв.
    За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 612 лв. - с 286 лв. или 21.6% по-висока от тази за област Русе.
 
 
Тагове : заплата ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha