Неделя, 25 Февруари 2024

Милиони левове ще са необходими за освобождаване на държавната администрация от хора в пенсионна възраст

  Милиони левове ще са необходими за освобождаване на държавната администрация от хора в пенсионна възраст
Публикация   09:16     23 Дек, 2021 /     akcent.bg   /     590

Освобождаването на 26 чиновници струва над 600 000 лв. 9 министерства вече се разделят със служителите си в пенсионна възраст

   Милиони левове ще са необходими за освобождаване на държавната администрация от хора в пенсионна възраст, показват сметките в първите девет министерства, където тази инициатива вече е в ход. Финансовият министър Асен Василев се надява да оптимизира армията от чиновници, като ги намали с 30 000 души. Основно това се очаква да бъдат именно хора, придобили право на пенсия.

   На две заседания правителството вече отпусна над 7,7 млн. лв. за обезщетения на държавни служители на девет министерства. Те обикновено са два вида - изплащаните накуп заплати при пенсиониране и изплащането на неползван отпуск. Няма данни колко души са пенсионирани към момента от новото правителство, тъй като единици са министерствата, които обявяват тази информация. В МОН например обезщетенията на 25 души са 617 069 лв. Сходна е сумата и в Министерството на икономиката - 630 000 лв. за 26 пенсионери.

   Най-голяма сума към момента получава министерството на земеделието - 3,4 млн. лв. В министерството на транспорта разходите по това перо са 1 241 806 лв. Във Външно сумата е 879 757 лв. В интервю пред БНР днес вътрешният министър Бойко Рашков обяви, че на свой ред е предприел действия за пенсиониране на 350 служители. Рашков обяви, че разговарял със синдикатите в МВР и е сключил споразумение с тях.  Няма данни за министерство на отбраната - другото силово ведомство, което се гледа под лупа, тъй като при тези служители има ранно пенсиониране и много от тях остават да работят и едновременно с това получават пенсия.

   Такова разчистване направи и първото служебно правителство на Стефан Янев. Често обаче администрацията подхожда към подобни инициативи първо от най-ниско платените служители, към чиято работа няма особено голям интерес от по-млади хора - например чистачи и други работници по поддръжката.

                КАРТИНА

   Според последния доклад за състоянието на държавната администрация (за 2020 г.) 9048 от реално заетите 131 812 служители към 31 декември 2020 г. са придобили право на пенсия. 1816 от тях са на трудов договор, а държавните служители са 1589. В МВР има армия от пенсионери - 5528, в МО има 62 служители на държавна служба по закона за отбраната, а в МВнР - 53 по закона за дипломатическата служба.

   В доклада има и информация колко чиновници би следвало да са придобили тази година право на пенсия - те са 1903. 809 от тях са държавни служители, като мнозинството от тях са на експертни длъжности с аналитични и контролни функции (595). Висшите държавни служители са 74, а на ръководни дръжности са други 140 души. Право на пенсия трябва да са придобили и 851 служители на трудов договор, от които 121 са на технически длъжности. В списъка има и 117 души от различни органи на изпълнителната власт, които са приравнени по трудово правоотношение. Назначените по закона за МВР са 96, а по закона за отбраната - 13.

   От прекратените през 2020 г. служебни правоотношения на 3410 души, 472 са поради пенсиониране, пише още в доклада.

            ПРАВА

  По Кодекса на труда човек може да получи до 6 заплати при пенсиониране. Изплаща се брутното трудово възнаграждение за 6 месеца, ако служителят е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 г. трудов стаж през последните 20 г. В другите случаи му се полага брутно трудово възнаграждение за срок от 2 месеца.

Държавните служители обаче имат право на по-големи обезщетения по силата на Закона за държавния служител. При служебно правоотношение обезщетението при пенсиониране е в размер 50 на сто от месечната основна заплата, определена към момента на прекратяване на служебното правоотношение, за всяка прослужена година като държавен служител, но не повече от 10 месечни основни заплати. Това означава, че 10 заплати може да получи човек с 20 г. стаж като държавен служител (статутът бе въведен с административната реформа от 1999 г.).

  Ако към момента на прекратяване на служебното правоотношение държавният служител е работил в същата администрация през последните 10 години, той има право да получи 6 месечни основни заплати, а когато е работил по-малко от 10 години - 2 месечни основни заплати, когато това е по-благоприятно за него. Последните две хипотези се отнасят до хора, които нямат пълен стаж на служебен договор и са работили по трудов - те бяха особено важни допреди години, когато на практика нямаше как да има държавен служител с 20 години стаж именно с такъв статут и се стигаше до случаи, в които по-високият статут върви с по-ниско обезщетение от трудовия договор.

            НЕУСПЕШНО
  Преди служебното правителство да почне да освобождава пенсионирани служители, с тази задача се нае Владислав Горанов. Като финансов министър той прокара промяна с бюджета за 2019 г., че пенсионер не може да бъде държавен служител. През март 2019 г. обаче Конституционният съд обяви този текст за противоконституционен. Текстовете за пенсионерите бяха атакувани първо от президента Румен Радев, а после и и от омбудсмана Мая Манолова. Работодателят все пак има право да освободи едностранно служители с придобито право на пенсия.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha