Днес е : Четвъртък, 22 Октомври 2020

НСИ: Разходите за храна се увеличават, за здравеопазване - намаляват

Публикация 19 Aug, 2020 / akcent.bg

Това сочат данните на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2020, спрямо същият период на 2019 г.

   Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1 698 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 9.7%. Това сочат данните на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2020.

   В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.5%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (5.9%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 0.7 процентни пункта, а доходите от работна заплата и самостоятелна заетост намаляват с по 0.3 процентни пункта.

   В номинално изражение през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

- Доходът от работна заплата се увеличава от 894 на 976 лв. (с 9.2%).
- Доходите от пенсии нарастват от 427 на 481 лв. (с 12.5%).
- Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 95 на 100 лв. (с 4.5%).
- Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 52 лв. (с 12.7%).

   През второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.3%, а делът на дохода от натура - 0.7%.

    Разходи на домакинствата

  Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1 384 лв. и намалява с 1.3% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

   В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (32.7%), следвани от разходите за жилище (17.3%), данъци и социални осигуровки (15.1%) и разходите за транспорт и съобщения (10.9%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличава с 1.3 процентни пункта, разходите за жилище - с 1.8 процентни пункта, а разходите за данъци и социални осигуровки - с 0.9 процентни пункта.

  Намалява относителният дял на разходите за: здравеопазване - с 1.0 процентен пункт; облекло и обувки - с 0.8 процентни пункта; транспорт и съобщения - с 0.8 процентни пункта, и свободно време, културен отдих и образование - с 1.7 процентни пункта.

   Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото  тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

- Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 440 на 452 лв. (с 2.9%).
- Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 61 на 65 лв. (с 6.5%).
- Разходите за облекло и обувки намаляват от 43 на 31 лв. (с 27.5%).
- Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 217 на 240 лв. (с 10.2%).
- Разходите за здравеопазване намаляват от 96 на 81 лв. (с 15.9%).
- Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 165 на 152 лв. (със 7.7%).
- Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 57 на 32 лв. (с 43.9%).
- Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 200 на 210 лв. (с 5.0%).

   Потребление на домакинствата

  През второто тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., както следва:

   Увеличава се потреблението на повечето хранителни продукти, като по-съществено нараства консумацията на месо - от 8.9 на 9.2 кг, плодове - от 8.5 на 9.4 кг, зеленчуци - от 18.0 на 18.6 кг, прясно мляко - от 4.2 на 4.4 л, и яйца - от 40 на 42 броя.
   Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 20.4 на 19.4 кг, и сирене - от 3.0 на 2.9 килограма.
   Без промяна остава потреблението на кисело мляко, зрял фасул и захар.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама