Събота, 30 Септември 2023

Как да получа ПИК код от НОИ?

Как да получа ПИК код от НОИ?
Публикация   10:30     04 Апр, 2020 /     akcent.bg   /     3078

   ПИК може да получите лично или чрез упълномощено лице във всяко едно териториално поделение на НОИ в страната. Личното получаване на ПИК става единствено срещу представянето на лична карта и без да е необходимо предварително да попълвате заявление. Издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно.

   НОИ предоставя възможност за подаване на искане за издаване на ПИК на НОИ и по електронен път. Услугата вече е достъпна за потребителите на услугите на институцията и се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

   Чрез системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ, а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

   Как да се възползвате от е-услуги за регистрация като безработно лице?

   Преди да стартирате ползването на е-услуги, необходимо е да се регистрирате като потребител в Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/.

    Стъпки за регистрация:

1. Изберете да се регистрирате като физическо или юридическо лице

2. Въведете своя персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или КЕП

   Регистрацията в дирекция "Бюро по труда" е възможно да се случи онлайн, с ползването на КЕП или ПИК от НОИ, като достъп се осигурява чрез Системата за сигурно електронно връчване.

   Стъпки за регистрация: Влез със своя КЕП или ПИК на НОИ и избери Заяви е-услуга → Избор → Избор на администрация → Избор на услуга 1. Избор на администрация → Агенция по заетостта 2. Избор на услуга → 1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица Подготовка на необходимите документи Изтегляне на документи Попълване на документи Прикачване на документи Подаване на заявление

     *ЧЕТИ ИНСТРУКЦИИТЕ В ЛЯВОТО ПОЛЕ И ПОПЪЛВАЙ КОРЕКТНО!!! ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ!

   Регистрацията на безработни лица в НОИ се извършва задължително с ПИК от НОИ на страницата на НОИ.

   Стъпки за регистрация: На интернет страницата на Национален осигурителен институт 1. Избирате Е-услуги 2. Административни услуги 3. Избор НОИ ТП Русе 4. е-Парични обезщетения за безработица 5. Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а от КСО 6. Заяви

     *ПОПЪЛВАЙ КОРЕКТНО!!!

  ВАЖНО!!! Регистрацията трябва да стартира 7 работни дни след връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да може работодателя да е подал информацията за това към НАП. Сроковете за регистрация по принцип са до 7 работни дни в ДБТ и до 3 месеца в НОИ за изчисляване на парично обезщетение .

   Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение.

   Документите, включително и за получаване на обезщетения, ще се смятат за подадени в срок, в случай че са подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение.

 

Тагове : ПИК , НОИ ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha