Днес е : Вторник, 28 Март 2023

През 2018 г. печелим 1,19 млрд. от членството в ЕС

Публикация 13 Nov, 2017 / akcent.bg

Най-много средства от ЕС през 2018 г. ще отидат за земеделието в страната

   България ще спечели 1,193 млрд. лв. през 2018 г. от членството си в ЕС. Очакваните средства, които хазната ще получи от ЕС през следващата година са 2,327 млрд. лв., става ясно от проекта на бюджет за 2018 г., който предстои да бъде гласуван в парламента на второ четене. В същото време вноската ни в бюджета на ЕС се изчислява на 1,133 млрд. лв. Така държавата ще получи от ЕС 1,193 млрд. лв. повече отколкото ще даде. Това са близо три пъти повече пари от очакваната нетна печалба от членството ни в ЕС за настоящата година. Вноската ни в ЕС за 2017 г. е 939 млн. лв., а за цялата година се очаква да получим от ЕС 1,368 млрд. лв. Така крайният положителен резултат за страната ни от членството в ЕС за тази година е само 430 млн. лв.

  Наблюдаваното забавяне при реализирането на планираните разходи на средства от ЕС за 2017 г., в резултат на ангажираността на управляващите органи с приключването на програмен период 2007-2013 г., се очаква да доведе до изместване на разходи към следващите години, се посочва в мотивите към бюджета за 2018 г. Въпреки това, договорените до момента средства дават основание да се очаква, че през 2018 г. ще започне същинската реализация на проектите, финансирани чрез оперативните програми на ЕС, посочват експертите.

Най-много средства от ЕС през 2018 г. ще отидат за земеделието в страната. По схемата за единно плащане на площ през следващата година се предвижда да бъдат усвоени 1,551 млрд. лв. плащания за сметка на ЕС (директни плащания на земеделски стопани). През 2019 г. директните плащания ще възлизат на 1,554 млрд. лв., а през 2020 г. - 1,557 млрд. лв.

  Мерките за пазарна подкрепа за периода 2018-2020 г. могат да включват различни механизми – интервенции, с цел стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, мляко; експортни субсидии за компенсиране на разликите в цените в ЕС и световния пазар; помощи за повишаване на консумацията на някои продукти; пазарна подкрепа за вино (преструктуриране на лозя), пчеларство и други.

  Общият бюджет за финансиране на пазарни мерки за 2018 г. е в размер на 145,2 млн. лв., от които 88,4 млн. лв. са средства от ЕС, а 56,8 млн. лв. са национално съфинансиране. През 2018 г. се предвижда да бъдат изплатени и 1,177 млрд. лв. за развитие на селските райони. 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама