Днес е : Вторник, 2 Юни 2020

Без интермодален терминал в Русе... с евросредства

Публикация 16 Aug, 2017 / akcent.bg

НКЖИ започва допълнителни проучвания за развитие на жп инфраструктурата по направлението "Север-Юг", вече година

   Правителството направи изменения в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., с които ще бъде прецизиран обхватът на заложените за финансиране жп проекти. 

Изграждането на Интермодален терминал в Русе отпада от обхвата на програмата, поради необходимост от допълнително проучване за развитие на товарните превози по направлението Север - Юг, което да определи ефективността на такъв тип съоръжение, разположено в Русе.

  По ОПТТИ ще бъде финансиран проект „Проучване за развитие на жп направление Север-Юг“.

Близо година по-рано:

   Интермодалният терминал на Русе е един от важните проекти, който бе заложен за финансиране по ос 3 на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020.
Национална компания "Железопътна инфраструктура", която е бенифициент по проекта ще преразгледа стратегията за реализацията му, като извърши допълнителни проучвания за развитие на националната жп инфраструктура по направлението "Север-Юг". Това стана ясно при представяне на напредъка по проекта за ИМТ в Русе, цитира регионална онлайн медиа.

   Решението е да се търси отново финансиране на по-късен етап, дали чрез ОПТТИ или друг възможен механизъм.
   Чрез съфинансиране по ОП "Транспорт" 2007-2013 НКЖИ възложи изготвяне на идеен проект и съответните проучвания за изграждане на терминала. Проектът приключи в 12-месечния срок и в резултат има одобрен идеен проект, подробен устройствен план, преминали са и процедурите по опазване на културното наследство и околната среда. От НКЖИ е одобрено и мястото, където трябва да се изгради терминалът – бившата Гара Изток разпределителна. В резултат на 16.02.2016 г. компанията като конкретен бенефициент подава своя формуляр в ИСУН2020, с който кандидатства за финансиране чрез новата оперативна програма за изграждане на терминала. В периода на оценка обаче са получените възражения.

   НКЖИ започва допълнителни проучвания за развитие на жп инфраструктурата по направлението "Север-Юг" и затова оттегля предложението си.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама