Понеделник, 27 Май 2024

10% нов данък покрай Данък уикенд"

10% нов данък покрай Данък уикенд
Публикация   07:36     13 Юли, 2016 /     capital   /     1048

Ставката е по-изгодна от плащането на алтернативата - разход и за общ доход и осигуровки за ползване на служебни коли и имоти

  Управляващите са готови с нов ред за облагане, свързан с "данък уикенд". От началото на годината влязоха неясни текстове, според които компаниите трябва да отчитат колко се ползват фирмени коли, имоти или телефони за лични цели и да връщат част от ДДС-то на държавата. След протести управляващите обещаха бързо да разпишат по-точни правила, които да не водят до бюрокрация и да не позволяват данъчен произвол. Сега част от обещанието се изпълнява. Според промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Менда Стоянова и група народни представители от ГЕРБ, полученият в натура доход от служителя или мениджъра - например от ползването на фирмен автомобил или телефон, ще се облага с "плоска" ставка от 10%, вместо върху сумата да се дължи и данък общ доход, и осигуровки. Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя и служителят няма да дължи нищо.

Заради липсата на този обещан още през февруари ред много компании отлагаха декларирането, че фирмени активи се ползват и за лични нужди. По тази причина в бюджета през първите месеци влязоха минимални суми ДДС от този "данък уикенд". Макар да е неизгодно, много фирми през последните месеци директно продадоха луксозните си джипове на собственика или мениджъра, за да избегнат бюрокрацията.

         10% вместо много повече

   Еднократната ставка за работодателите ще е 10% върху отчетените разходи (например гориво, амортизации, ремонт, паркинг и други) по лично ползвани фирмени активи. Промените ще бъдат разгледани на заседание на бюджетната комисия в сряда. Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 31 март на следващата календарна година. Промените ще влязат със задна дата – от 1 януари 2016 г.

  Първоначалната идея на управляващите беше този данък да бъде 17%. В интервю за Капитал финансовият министър Владислав Горанов обясни, че така ще се уреди както корпоративното облагане, така и казусът с осигуровките върху нефинансовия доход за служителя. Пред "Капитал" председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова обясни, че се е стигнало до решение данъкът да бъде 10% след широко обсъждане с работодателите и останалите засегнати страни.

         Право на избор

  В законопроекта е посочено, че работодателят има право на избор. Или да плаща окончателен данък върху разходите по използването на активите (автомобили, недвижими имоти и др.), или на служителя да му бъдат удържани данък общ доход и осигуровки. Тъй като разходите се считат за доход в натура за служителя. При упражнено право на избор от страна на работодателя получените от физическото лице непарични доходи под формата на разход, свързан с използването на активите, няма да се облагат с данък по реда на ЗДДФЛ. За тези доходи няма да се дължат и пенсионни и здравни осигуровки. След обнародването на закона ще бъдат направени необходимите промени в съответните подзаконови нормативни актове, пише в мотивите.

  Според проекта новият данък върху "разходите в натура" трябва да е ползван от служител на компанията и да е свързани с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи.

  Окончателният данък е по-изгодният вариант, тъй като чрез него се улесняват отчитането и администрирането на облагането и ставката е по-ниска от алтернативата - данък общ доход и осигуровки.

    "Това е начин, чрез който поне малко да облекчим работодателите, когато фирмените активи се използват и за лични цели", коментира председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. Според нея процесът на изчисляване на точния размер на разхода, представляващ приход за юридическото лице, е сложен. "Трябва да се определи пазарната цена на дохода в натура, а това е труден и сложен процес, който е и предпоставка за спорно законоприлагане", смята Стоянова.

  Все пак ще има фирми, които ще предпочетат да подходят по стандартния начин и да облагат с данък физическите лица и да си делят осигуровките с тях.

      Как ще се облагат коли, имоти, телефони?

  При различните видове активи ще се използва различен подход за определяне на данъчната основа по новия данък. При автомобилите ще бъде използвано изминатото разстояние или времето. Алтернативата е като при поисканата дерогация за "данък уикенд" - 50% лично, 50% фирмено ползване. При недвижимите имоти ще се използва площ или време на използване. При всички останали случаи (например сметки за телефон, интернет, лаптопи и т.н.) компаниите ще могат автоматично да отчитат 20% от разходите за ползване за лични цели. Освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основата.

  Данъчно задължени лица по силата на този закон са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол, както и юридически лица, чиито съдружници и акционери упражняват личен труд, когато техните доходи са приравнени на доход от трудови правоотношения за целите на данъчното облагане.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha