България е важна държава в ЕС по отношение на селското стопанство и осигуряване на продоволствената сигурност на ЕС. Важно е да се посети страна като България, която е усетила отрицателното въздействие на пандемията и войната. Това заяви Януш Войчеховски, еврокомисар по земеделие.

   България е много силно засегната от войната в Украйна, но нейните земеделци са получили 452 млн. евро държавна помощ, добави Войчеховски.

   България има няколко предложения към Европейската комисия в подкрепа на земеделците както от страната ни, така и от ЕС, каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

   „На първо място е необходимо да свалим административната тежест от нашите земеделски стопани с цел предвидимост на получаване на подпомагането към тях.

   На второ място предлагаме да се удължи с една година срокът за реализация на проектите по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., като краят на реализация на проектите да приключи през 2026 г.

   Необходимо е и да се помисли за увеличаване на праговете на т.нар. Украинска помощ, защото в България и някои други страни в Европа тя се изчислява на хектар площ и на глава животно. Така се получава, че големите фермери достигнаха тези прагове още през 2022 г. И това ги лишава от възможността да се възползват от опцията за директните ни плащания“, обясни още Георги Тахов.