Четвъртък, 30 Май 2024

Русенският университет се включи в Европейската седмица на общественото здраве

Русенският университет се включи в Европейската седмица на общественото здраве
Публикация   08:08     14 Май, 2024 /     akcent.bg   /     125

Програма за планираните събития на Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗЗГ при Русенски университет „Ангел Кънчев“

    В зала 2Г.201 на Русенския университет се проведе среща дискусия със студенти акушерки на тема: „Как акушерките обезпечават бъдещето на общественото здраве в България?“ По този начин катедра „Здравни грижи“ към Факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет се включва в Европейска седмица на общественото здраве, която се провежда от 13 до 17 Май 2024 година. Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) е инициатива на Европейската Асоциация на общественото здраве и се реализира с подкрепата на Европейското Регионално Бюро на Световната здравна организация (СЗО). Това е ежегодна инициатива, започнала през 2019 г, в която и Русенският университет „Ангел Кънчев“ се включва активно всяка година.

   Срещата-дискусия беше открита от проф. Иваничка Сербезова, която каза, че участието на Русенския университет в Европейската седмица на общественото здраве се е превърнало в традиция. Тази дискусия ще подчертае най-важните акушерски дейности, които обезпечават здравето на жените и бебетата в България, посочи още тя.

   Ас. Даниела Лютакова разгледа интегрирането на здравето в политическия дневен ред – и по-конкретно, майчиното и детско здравеопазване като ключови приоритети на бъдещото обществено здраве. В дискусията беше споделена основна информация за значимите предимства на акушерския модел на грижа. Целта бе да се подчертае ролята на акушерката като фактор за общественото здраве и да се повиши информираността за необходимостта от повече акушерски практики и повече ресурс за акушерките в България. Студентите също изказаха своите впечатления и мнения за това как могат акушерките да повлияят общественото здраве у нас и от какво се нуждаят, за да постигнат добри резултати.

   Програма за планираните събития на Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗЗГ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ за дневните теми на тазгодишната Европейска седмица на общественото здраве:

     Вторник, 14 май: Психично здраве: Хората в центъра

Инициатива за психичното здраве: Студентите по здравни грижи в помощ на състудентите си.

10:00-12:00, фоайето на Ректората

   Инициативата „от студенти за студенти“, организирана от ас. Даниела Лютакова и ас. Юлияна Георгиева цели да предостави основните насоки за добро психично здраве на студентите, които да се разпространят в местната общност. Дейността в рамките на това събитие ще подчертае значението на грижите за психичното здраве в периоди на стрес – как да се справят със стреса по време на сесия, а и ще насърчи студентите да работят активно върху своето психично здраве и да потърсят квалифицирана помощ, ако е необходимо. Ще бъдат споделени основни съвети за самопомощ и поддържане на добро психично здраве. По време на събитието бъдещите специалисти по здравни грижи ще проведат кратка анкета относно това кои са най-значимите предизвикателства пред психичното здраве на студентите в Русенски университет и как смятат те, че им се отразява използването на социални мрежи.

  Линк към събитието: https://www.facebook.com/share/6t7WLV36ZHHcwxpL/

       Четвъртък, 16 май: Здраве през целия живот: Разбиване на силози

Първите 1000 дни. Каква е ролята на акушерките и медицинските сестри за по-добро обществено здраве?

Онлайн събитие

10:00-17:00

Поредица от публикации във фейсбук страницата на катедрата, които очертават значимата роля на специалистите по здравни грижи за постигане на добро обществено здраве. Поредицата ще подчертае важността на здравните грижи и необходимостта от повече ресурс за профилактична и превенционна дейност. Ще бъдат споделени основни акценти от дейностите на сестрите и акушерките, които са в полза на общественото здраве в България.

Линк към събитието: https://www.facebook.com/share/6t7WLV36ZHHcwxpL/

    Петък, 17 май: Следващото поколение: Общественото здраве днес и утре

Бъдещето на акушерките и медицинските сестри у нас – добрият пример на новото поколение сестри и акушерки в Русенски университет.

Онлайн събитие

10:00-17:00

Инициативата ще включи представяния на над 5 от студентите в Катедра Здравни грижи, които ще споделят своето вдъхновените да следват специалностите и впечатленията си от професията.

Линк към събитието: https://www.facebook.com/share/6t7WLV36ZHHcwxpL/

Европейската седмица на общественото здраве има за цел:

• Да подчертае значимостта на общественото здраве и да допринесе за едно по-отворено общество в рамките на Европа.

• Да повиши осъзнаването и да разшири съществуващите идеи по отношение на пет специфични общественоздравни теми в съответствие с водещите Европейски организации.

• Да способства за изграждане на доверие и иновативни подходи за сътрудничество между всички професионалисти в сферата на общественото здраве на местно, национално, регионално и Европейско ниво.

От понеделник до петък, всеки ден от Европейската седмица на общественото здраве през 2024 г. ще се фокусира върху различна дневна тема.

• Понеделник, 13 май: Здравето е политически избор: Начало на дискусията

• Вторник, 14 май: Психично здраве: Хората в центъра

• Сряда, 15 май: Планетарно здраве: Глобален подход

• Четвъртък, 16 май: Здраве през целия живот.

• Петък, 17 май: Следващото поколение: Общественото здраве днес и утреКоментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha