Сряда, 28 Февруари 2024

Сигнали за миризми в Русе могат да се подават към предприятията с комплексни разрешителни

Сигнали за миризми в Русе могат да се подават към предприятията с комплексни разрешителни
Публикация   06:45     14 Ноемв, 2023 /     akcent.bg   /     303

   Жителите на Русе могат да подават сигнали за миризми директно към промишлените предприятия, притежаващи комплексни разрешителни. Това може да стане чрез интернет страницата на инспекцията, където са публикувани контактните форми на съответните оператори: https://www.riosv-ruse.org/signali-za-mirizmi-kam-operatori-s-kompleksni-razreshitelni 

    Списъкът ще се допълва и за другите области от териториалния обхват на РИОСВ-Русе.

   В комплексните разрешителни (КР) на инсталациите, от чиято дейност могат да се отделят интензивно миришещи вещества е записано специално условие, в което е указано, че притежателят е длъжен при получени оплаквания за миризми да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и да предприеме мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадките им. Такова условие имат голяма част от операторите.

   Подаването на сигнали чрез контактните форми на предприятията дава допълнителна възможност на екоинспекцията да осъществява по-строг контрол за спазване на условието за интензивно миришещи вещества в комплексните разрешителни. РИОСВ-Русе ще следи за спазване на условието чрез допълнителни справки за постъпилите в дружествата оплаквания при провеждане на плановия и извънреден контрол.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha