Понеделник, 4 Декември 2023

Субсидията за капиталови разходи в общините нараства с 43% през 2023 г.

Субсидията за капиталови разходи в общините нараства с 43% през 2023 г.
Публикация   08:51     30 Септ, 2023 /     Теодор Недев, ИПИ   /     472

   Данните за целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. Субсидията е трансфер от централния бюджет към всяка община, предназначен за финансиране на различни инвестиционни проекти. Тя не включва всички инвестиционни дейности на територията на общината – самите общините използват и средства от собствени приходи за част от капиталовата си програма, много проекти се финансират чрез европейски средства, а освен това част от публичната инфраструктура се изгражда от държавата през държавния бюджет. Общият размер на всички субсидии за капиталови разходи за общините, заложен в бюджет 2023 г., е 426,31 млн. лв.[1], като това е значително увеличение (43%) спрямо миналогодишната сума от 296,3 млн. лв. Данните за разпределението на субсидията  дава представа за това доколко всяка община е зависима и разчита на трансфер от държавата за финансиране на инвестиции.

   Размерът на субсидията за всяка община се определя според механизма за определяне на взаимоотношенията между централния и общинските бюджети. Първият компонент отчита с различна тежест следните показатели: брой населени места с над 10 жители (45%), дължина на общинските пътища (25%), брой на населението (25%) и територия (5%). Колкото е по-голям делът на дадена община за четирите показателя спрямо общото за страната, толкова по-голям е и размерът на субсидията по този компонент. Подходът се основава на разбирането, че повечето населени места, жители, пътища и територии налагат по-големи инвестиционни нужди.

   Вторият компонент следва противоположна логика и има изравнителен характер, тъй като той предвижда допълнително средства на общините от 4-та и 5-та категория, съгласно категоризацията на общините според чл. 36, ал. 2 на Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Методиката за категоризиране взима предвид множество индикатори, групирани в различни критерии – демографски (брой на населението и възрастова зависимост), урбанизационен (дял на масивните и стоманобетонните жилища), инфраструктурен (плътност на пътната мрежа, газификация, достъп до канализация и пречиствателни станции, достъп до интернет, наличност на лечебни и учебни заведения и др.), социално-икономически (данъчни приходи, безработица, заетост) и територия. Общините в категориите 4 и 5 са най-слабо представящите според разглежданите показатели и вторият компонент от капиталовата субсидия им дава допълнителен ресурс, подкрепящ сближаването с по-развитите.

   През 2023 г. най-много средства получават именно големите общини – Столична (23,11 млн. лв.), Кърджали (6,43 млн. лв.), Габрово (6,27 млн. лв.), Стара Загора (5,84 млн. лв.) и Варна (5,73 млн. лв.). В другия край са слабонаселени общини като Челопеч и Чавдар (по 220 хил. лв.), Кричим, Копривщица и Антон (по 260 хил. лв.). Общо 106 общини получават под 1 млн. лв. целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г.

   Ако обаче капиталовата субсидия се съпостави с населението на общината, подредбата изглежда много различно. Най-много средства на човек се падат в малки общини като Трекляно (2469 лв. на човек от населението), Ковачевци (797 лв.), Невестино (718 лв.), Трън (713 лв.) и Маджарово (702 лв.). Най-малко средно на човек получават в Пловдив (16 лв.), Ямбол, Столична община, Добрич и Варна (по 18 лв.) и Бургас (21 лв.). Средно за страна на човек се падат по 66 лв. под формата на капиталова субсидия (приблизително колкото в общините Айтос, Левски и Самоков), като в 215 общини този показател е по-висок. Погледнато териториално, най-висока субсидия спрямо населението получават периферни общини, особено такива по границата със Сърбия, в района на Родопите и в североизточна България, като това вероятно се дължи на втория компонент на субсидията, който цели да компенсира местата с най-слабо развитата инфраструктура.

   При всички общини в страната се наблюдава значително увеличение в размера на субсидията спрямо миналата година. Най-голям е ръстът в Брезник (51,2%), Раковски (49,3%), Хаджидимово (49%), Столична (48.8%) и Панагюрище (47,8%), а най-малко е нараснала субсидията в Челопеч (34%), Чавдар и Бобошево (34,6%), Перущица (35%) и Кричим (35,3%). Общо за страната ръстът е 43,9%, като в 99 общини той е равен или по-висок от това. Увеличението е и значително по-голямо спрямо това от миналата година, когато капиталовата субсидия средно за страната нараства само с 32%.


[1] Макар и тазгодишният бюджет да бе приет едва през лятото, описаните разходи се отнасят за цялата година, а не само за оставащите месеци от 2023 г.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha