Понеделник, 4 Декември 2023

Нова дата за приемане на еврото

 Нова дата за приемане на еврото
Публикация   07:34     24 Септ, 2023 /     akcent.bg   /     301

Променят някои функции на Координационния съвет за подготовка на страната за членство в еврозоната

    Новата целева дата за приемане на еврото в България е не по-късно от 1 януари 2025 г. Това е записано в Постановление на Министерския съвет за създаване на Координационен съвет за подготовка на страната за членство в еврозоната.

   Предишната дата беше 1 януари 2004 година.

Потребността от приемането на предложения нормативен акт произтича от нуждата да бъдат адресирани редица въпроси и предизвикателства, констатирани досега в рамките на процеса по техническа и нормативна подготовка за въвеждане на еврото в Република България.

   Съветът следи за изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото, като при необходимост разработва и предлага за приемане от Министерския съвет неговата актуализация, пише още в проекта.

    Предлага се и актуализация на функциите и ръководството на някои от работните групи към Координационния съвет, като същевременно се прави предложение за сформирането на нова подгрупа „Държавни ценни книжа“ към работна група „Макроикономически анализи и публични финанси“, която да отговаря за адаптирането на нормативната база и системите за работа с държавни ценни книжа от левове в евро.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha