Четвъртък, 30 Май 2024

Българските работодатели очакват умерено темпо на наемане на служители през следващите три месеца

Българските работодатели очакват умерено темпо на наемане на служители през следващите три месеца
Публикация   08:44     11 Юни, 2019 /     akcent.bg   /     1050

Работодателите в Русе отчитат най-слабата прогноза за следващото тримесечие - +5%.

   Според Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта, което беше публикувано днес, българските работодатели очакват добър климат на наемане на служители през третото тримесечие на 2019 г., като работодателите от сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ отчитат най-силните перспективи за работа. След като сезонните колебания бъдат отстранени от данните, нетната прогноза за заетостта[1] от 8% представлява увеличение от един процентен пункт в сравнение с предишното тримесечие и остава сравнително стабилна и на годишна база.

   Изследването, което включва 620 работодатели от цяла България, разкрива, че 11% очакват да увеличат нивата на заетост в периода юли-септември, докато 2% предвиждат съкращения. От анкетираните работодатели 85% очакват числеността на служителите да остане без промяна и 2% не са сигурни за намеренията си за наемане през предстоящото тримесечие.

   „Въпреки инвестициите, които бяха направени в ключови сектори през изминалите три месеца, българските работодатели вероятно ще продължат да бъдат сдържано оптимистични. Намеренията им за наемане на служители са повлияни най-вече от растящото разминаване между нуждите и изискванията на бизнеса им и липсата на налични умения на пазара. Това, от друга страна, е добра новина, защото принуди много компании да осъзнаят, че едно възможно решение за недостига на таланти е обучението и развитието на специфични умения в самата организация“, коментира Александър Хангимана, управляващ директор, ManpowerGroup Балкани.

    Най-силно темпо на наемане на служители през третото тримесечие е отчетено от работодателите във Варна с нетна прогноза за заетостта от +12% - подобрение от четири процентни пункта на тримесечна база. Работодателите в София очакват скромно увеличение на числеността на служителите, като споделят прогноза от +7% - най-ниското ниво за пето поредно тримесечие, докато прогнозата за Бургас и Пловдив е +6%. В същото време работодателите в Русе отчитат най-слабата прогноза за следващото тримесечие - +5%.

 

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q3_18

Q2_19

Q3_19

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

+9%

+7%

+8%

БУРГАС

+9%

+6%

+6%

ПЛОВДИВ

+9%

+5%

+6%

РУСЕ

+8%

+7%

+5%

СОФИЯ

+7%

+7%

+7%

ВАРНА

+11%

+8%

+12%

 

   През следващите три месеца се очаква нивата на заетост да се подобрят в осем от 10-те индустриални сектора. Най-силен климат на наемане на служители се предвижда в сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, където нетната прогноза за заетостта е +16% - подобрение от четири процентни пункта на тримесечна и годишна база. Работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ също споделят значителни планове за наемане с прогноза от +11%, а секторите „Транспорт, складове и комуникации“ и „Строителство“ отчитат прогнози от съответно +10% и +9%. Работодателите от сектор „Минно дело“ очакват да намалят заетостта с прогноза от -2%, докато работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ предвиждат застинал пазар на труда с прогноза от 0% - най-слабото темпо на наемане на служители от началото на изследването преди осем години.

 

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q3_18

 Q2_19

Q3_19

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

+9%

+7%

+8%

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ

+12%

-5%

+4%

СТРОИТЕЛСТВО

+5%

+10%

+9%

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА

+3%

+6%

+11%

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

+12%

+12%

+16%

ПРОИЗВОДСТВО

+16%

+14%

+7%

МИННО ДЕЛО

-4%

-4%

-2%

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР

+4%

+1%

+3%

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

+4%

0%

0%

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

+4%

+9%

+10%

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

+11%

+5%

+4%

 

   Работодателите от всички четири според размера си категории планират да увеличат заетостта през третото тримесечие на 2019 г. Работодателите от големите компании (250+ служители) отчитат най-силни намерения за наемане с оптимистична нетна прогноза за заетостта от +20%. Работодателите от малките (10-49 служители) и средно големите (50-249 служители) организации очакват леко увеличение на числеността на служителите с прогноза от +6%, а прогнозата на работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) е +1%.

 

[1] Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още