Предстои дело по жалба за безвъзмедното отдаване на Летище Русе и избора на летищен оператор

Предстои дело по жалба за безвъзмедното отдаване на Летище Русе и избора на летищен оператор
Публикация   13:55     24 Фев, 2023 /     akcent.bg   /     262

   В Административен съд – Русе е образувано дело № 97/2023 г. срещу Решение № 1172/24.01.2023 г. на Общински съвет - Русе, по Протокол № 44/24.01.2023 г., с което е учредено безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост в с. Щръклево във връзка със стопанисването на Летище Русе и избора на летищен оператор.

   Жалбоподателите оспорват решението като незаконосъобразно, издадено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби.

   В изпратена от Общински съвет – Русе молба бе направено искане за допускане на предварителното изпълнение на оспорения акт. Становището на ответната страна е аргументирано с приложени в преписката допълнителни материали, като се сочи целта на инвестиционното намерение „да се създаде модерно регионално летище в Русе, в съответствие с добрите практики“ с извода, че предстоящите промени ще бъдат от полза не само за региона, но и за страната.

   С определение № 206/22.02.2023 г. съдът допусна предварителното изпълнение на административния акт. В мотивите си съдът намира, че са налице условията, които обуславят допустимостта на направеното искане - защита на особено важни държавни и обществени интереси и в частност интересите на Община Русе и нейните жители, както и логистичните възможности, които Летище Русе ще осигури като транспортен коридор.

   Предстои делото да бъде насрочено след отстраняване на нередовностите по жалбата.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha