Четвъртък, 7 Декември 2023

Санкция от близо 7 млн. за Община Русе заради незаконен договор с Ковачки

Санкция от близо 7 млн. за Община Русе заради незаконен договор с Ковачки
Публикация   17:10     13 Окт, 2022 /     Стоян Нейчев   /     926

  

Уважаеми госпожи и господа,

 

   Бих искал чрез Вас да направя достояние на широката общественост как заради желанието на кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков, в нарушение на закона, да обслужи интересите на олигарха Христо Ковачки, всички русенци ще трябва да платят от своя джоб наложена от Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) финансова корекция на стойност близо 7 милиона лева!

   Ето хронология на фактите:

   1. Община Русе изпълнява проект по оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация.

   2. Община Русе е провела процедура за избор на изпълнител на дейностите по инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробната инсталация и доставка на необходимото оборудване за нейната експлоатация. За изпълнител е избрано Дружество по ЗЗД "Биогаз Русе 2021". Приложено Ви изпращам сключения на 01.06.2022 г. договор. Обръщам внимание, че зад консорциума стои олигархът Христо Ковачки! Доказателство за това е, че водещият партньор в ДЗЗД "Биогаз Русе 2021" е "Атоменергоремонт" АД (https://app.eop.bg/today/99772). Ето повече информация за тази фирма: https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/03/15/4185840_svurzanata_s_kovachki_atomenergoremont_shte_stroi/.

   3. В Община Русе и в Министерството на околната среда и водите е постъпил сигнал за нередност във връзка с изпълнението на проекта и в частност във връзка със законосъобразността на проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на инженеринга. Входящият номер на сигнала за нередност в деловодството на Община Русе е: 94Г-5695-1/26.4.2022 г., а в деловодството на МОСВ: 94-00-447/26.04.2022 г. Приложено Ви изпращам текста на сигнала. Очевидно, изложените в него факти и обстоятелства по никакъв начин не са обезпокоили г-н Милков, щом той ги е игнорирал и е дал "зелена светлина" на подписването на договора с избрания изпълнител.

   4. Въпреки че има избрани изпълнители и за инженеринг, и за строителен надзор, до ден днешен не е стартирало фактическото изпълнение на изгграждането на анаеробната инсталация.

   5. В свое писмо с изх. номер: 2-004-0003-2-643/30.08.2022 г. ръководителят на Управляващия орган на ОПОС е уведомил кмета г-н Милков, че поради установени множество нарушения от страна на общинската администрация при провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител на инженеринга, още преди да стартира изпълнието му, на Община Русе е наложена финансова корекция в размер на 25% от стойността на сключения между Община Русе и ДЗЗД "Биогаз Русе 2021" договор на стойност 22 833 702,76 лв. без ДДС или 27 400 443,31 лв. с ДДС. По-точно, стойността на наложената финансова корекция възлиза на 6 850 110,83 лева с ДДС. Приложено Ви изпращам писмото от ОПОС, заедно с мотивираното решение за налагането на финансовата корекция.

   6. От текста на мотивираното решение е видно, че финансовата корекция е можело да бъде предотвратена, ако вместо да потулва посочения по-горе в т. 3 сигнал за нередност, кметът г-н Милков беше взел под внимание изложените в него факти и обстоятелства и не беше се стигнало до сключване на договор с очевидно незаконосъобразно избрания изпълнител на инженеринга - ДЗЗД "Биогаз Русе 2021".

   На база на всичко това става ясно, че всички русенски данъкоплатци ще трябва да платят от своите джобове наложената на Община Русе санкция в размер на близо 7 милиона лева в следствие на незаконосъобразното избиране и сключване на договор на стойност над 27,4 милиона лева с ДДС с консорциум, свързан с олигарха Христо Ковачки. Обръщам специално внимание на факта, че въпреки упълномощаването на зам.-кмета г-жа Магдалина Илиева да представлява кмета като възложител по обществената поръчка и впоследствие при сключването на договора с избрания изпълнител, всички ключови решения са се случили със знанието и под личното ръководство на г-н Милков!

  Настоявам това да бъде своевременно огласено сред широката общественост и на виновниците да бъде потърсена съответната отговорност!

   С уважение,

Стоян НейчевКоментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha