Днес е : Петък, 27 Януари 2023

131 970 души наброява армията чиновници в България

Публикация 17 Jul, 2022 / akcent.bg

Всеки десети в администрацията е на поне 60 години

   Чиновниците в страната не намаляват, застаряват, но повечето изпълняват задачите си над изискванията на оценяващите ги и съответно заплатите им се увеличават. Това са част от изводите в годишния доклад за състоянието на администрацията през 2021 г. (в прикачения файл), приет на последното за юни заседание на правителството. Част от администрациите повишават качеството на работа, въпреки че 50% от тях работят с над петгодишни компютри. Едновременно с това има и странности: водещата административна структура - Министерският съвет, доскоро е плащала на по един служител за разнасяне на пратките на всеки от етажите на сградата.

   Числеността по щат към 31 декември 2021 г. е 143 381 бройки. От тях заети са 131 970 (жените са с 1603 повече), а незаетите - 11 411. Това означава, че 8% от щатните бройки са свободни. Работните места, за които не се е намерил кандидат повече от шест месеца, са 5 540. На трима служители в централната администрация се пада един на местно ниво.

   Реално заетите служители са 132 326, тъй като има законови хипотези, при които на една и съща щатна бройка може да бъде назначен повече от един - например на половин работен ден. Две трети са с договори за служебно правоотношение, което означава, че са със статут на държавни служители и всичките им осигуровки са за сметка на държавния бюджет - привилегия, която още съществува, но управлението на "Промяната" имаше намерение да премахне.

   Две трети от работещите в администрацията са с висше образование, като най-много са завършилите "Стопански науки" (28 890, или 21.83% от всички служители). Хората с образование в областта на техническите науки са 12 594, или 9.52%, а юристите са трети по численост - 10 729, или 8.11%.

   Според възрастовата структура най-малко са реално заетите служители на възраст до 29 години, докато всеки десети е на поне 60 години.

   От данните в правителствените доклади за последните десет години се вижда, че броят на чиновниците, предвиждани в устройствените правилници, не намалява в годините, но също и това, че щатовете изглеждат раздути, след като годишно остават незаети по около 11 хил. работни места.

    Докладът всъщност далеч не разкрива истинските проблеми, които се крият дълбоко под повърхността. Така например структурата на Министерски съвет не е помръдвала от 1998 г. и в нея заварихме близо 200 души, работещи в общата администрация, 62 от които назначени в канцеларията, включително вътрешни куриери на всеки етаж. Затова една от първите ни задачи бе да изготвим проект за цялостно преструктуриране. До няколко седмици имаме готовност да оптимизираме с над 15% от общия брой служители, като оптимизацията в общата администрация е над 28%, или общо 68 щатни бройки", заяви за "Дневник" вицепремиерът по ефективно управление в оставка Калина Константинова.

Добави, че въпреки оптимизацията, с новия устройствен правилник ще се въвеждат ключови стратегически функции в 3 нови звена - по-добро регулиране с цел целенасочена работа в посока облекчаване на административната тежест, стратегическото планиране и координацията с останалите ведомства, които изцяло кореспондират и с отправените от ОИСР препоръки в последния им доклад.

         300 млн. лева за оптимизация и резултатите

Преди формирането на настоящото правителство в оставка планът на "Продължаваме промяната" беше тази година централната администрация да намалее с 30 000 души, или близо една трета. Според коалиционното споразумение за управление на страната администрацията трябваше да бъде съкратена с поне 15% в периода 2021 - 2025 г., но потенциалът изглеждаше по-голям заради заявката за мощна цифровизация на административните услуги. В държавния бюджет за тази година за мерки за оптимизация са предвидени 297 млн. лева, но доколко това може да се изпълни зависи от това дали коалицията под някаква форма ще се закрепи.

   Едновременно с това бизнесът възразява да се наливат пари в сектор, който самосъхранява числеността си, докато ползвателите на услугите му намаляват, а технологиите позволяват "спестяване" на физическите бройки.

   "Не виждаме стъпки в посока на заявеното намерение за оптимизиране числеността на държавната администрация. Напротив - предвижда се нарастване на разходите за персонал по консолидираната фискална програма. Нереалистично е при намаляване на населението, отчетено с последното национално преброяване през 2021 г., с 1 млн. души централната държавна администрация да е в същия размер като през 2011 г. (предходното национално преброяване)", пише в становище до властта Българската стопанска камара, а поводът е наскоро одобрената актуализация на държавния бюджет. БСК напомня, че през тези 10 години технологиите за предоставяне на публични услуги са напреднали и много от тях биха могли да се предоставят по електронен път, което би намалило и корупцията. Това впрочем не само не се оспорва от кабинета "Петков", но заявките са за пробив в сегашната система.

   В отговор на парламентарен въпрос отпреди дни на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова се казва, че досегашните усилия на управляващите са били да приведат състоянието на администрацията в съответствие с новата структура на правителството - нови министерства и промяна в подчинението на някои звена.

   До 31 май ведомствата е трябвало да предложат конкретно намаление на щатните бройки, но в крайна сметка концепции са представени само от пет министерства - на транспорта и съобщенията (оглавявано от министър на "Продължаваме промяната"), околната среда и водите (от представител на "Демократична България), вътрешните работи ("Продължаваме промяната"), на електронното управление и на правосъдието ("Демократична България").

   "Функцията на общата администрация е спомагателна - служителите, назначени в нея, следва да подпомагат работата на специализираната администрация. Не случайно от години се обсъжда въвеждането на т.нар. споделени услуги, които да обслужват няколко администрации. Подобен обход е обсъждан много години, но никога не са предприемани реални стъпки в тази посока. За сметка на това само за 6 месеца, или едва 1/8 от нашия мандат, ние успяхме да въведем звено за споделени услуги в сферата на човешките ресурси в администрацията на Министерския съвет, което обслужва Министерството на иновациите и растежа и Министерството на електронното управление. Това означава, че 12 служители в звеното обслужват администрации с общо 1153 служители", коментира пред "Дневник" вицепремиерът Константинова.

   През август ще заработи и центърът за споделени счетоводни услуги в администрацията на Министерския съвет, който ще обслужва Министерството на финансите, 28 областни администрации, 2 държавни комисии и всички второстепенни разпоредители с бюджет към АМС, като центърът ще замени над 40 отделни звена и ще оптимизира над 650 000 лв. за заплати на година.

   "На фона на всички тежки кризи, които посрещнахме с този кабинет, и на това замръзнало във времето състояние на администрацията ние подготвихме и изключително амбициозна регистрова реформа. Внесохме законопроект за създаване на Държавна агенция по вписванията, която ще обедини и интегрира най-ключовите първични регистри за физически и юридически лица, имоти и кадастър, от които зависи почти целия търговски и граждански оборот и цялото електронно управление в държавата. Това е една от най-важните реформи за ефективното управление на държавата, която можеше вече да е факт, ако не беше натискана спирачката на този кабинет", посочи още Константинова пред "Дневник".

   По думите й тази реформа е изключително неудобна, защото ще пресече множество схеми за имотни измами. По прогнозни данни тези промени ще спестяват по 30 млн. лв. от такси на гражданите и бизнеса и над 5 млн. човекочаса ще бъдат спестени от чакане за обработка и издаване на документи.

   Имаме още десетки планове и стотици задачи и всички те целят едно – постигане на пълна прозрачност в държавната администрация. За никога не е тайна, че дребната чиновническа корупция е люлката на задкулисието у нас, но ние имаме волята да я пресечем още в зародиш.

Ръст с 10% на заплатите

Според годишния доклад на Европейската комисия за 2021 г. за възнагражденията и пенсиите на служителите от държавите, членки на ЕС, за служителите от централната администрация в България се наблюдава ръст от 10.4% на реалните нетни възнаграждения към 1 юли 2021 г. спрямо юли 2020 г.

Добри оценки

   Служителите в държавната администрация ежегодно се оценяват за изпълнението на заеманите от тях длъжности, ако имат действително отработени най-малко 6 месеца за календарната година, се уточнява в доклада. От публикуваните данни може да се заключи, че

над 60% от чиновниците дават от себе си повече, отколкото се изисква от тях, а работата на едва един от 100 не отговаря в пълнота на поставените му условия.

   Разпределението на получените през 2021 г. окончателни годишни оценки е :

  • оценка "Изключително изпълнение" - 7426 оценки, или 10.64% от всички поставени оценки
  • оценка "Изпълнението надвишава изискванията" - 35 296 оценки (50.56%)
  • оценка "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" - 26 300 оценки (37.67%)
  • оценка "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията" - 719 оценки (1.03%)
  • оценка "Неприемливо изпълнение" - 68 оценки (0.10%).


   Оценяването на изпълнението на длъжността се извършва въз основа на два показателя: постигането на предварително определени цели (или изпълнението на преките задължения и поставените задачи) и показаните компетентности, необходими за изпълнението на длъжността съобразно съответната рамка на компетентностите и длъжностната характеристика, пояснява докладът.

Основни заплати на държавните служители към юли 2021 г.

Минимална
 
 
Максимална
Главен секретар 1713 6125
Главен директор 1601 5232
Ръководител на вътрешен одит 1719 4441
Ръководител на инспекторат 1586 4610
Заместник главен директор 2171 4589
Директор на дирекция 850 6458
Началник отдел 810 5329
Началник сектор 1123 4232
Държавен експерт 960 4364
Държавен инспектор 1218 3700
Държавен вътрешен одитор 1577 3706
Главен експерт 730 3709
Главен инспектор 950 3614
Главен счетоводител 1067 3784
Главен юрисконсулт 760 3950
Главен вътрешен одитор 1242 3077
Финансов контрольор 650 3228
Служител по сигурността на информацията 1149 3232
Старши експерт 710 2957
Старши инспектор 670 3128
Старши юрисконсулт 822 3089
Старши вътрешен одитор 1000 2500
Старши счетоводител 963 2978
Младши експерт 656 2454
Инспектор 661 3220
Юрисконсулт 700 2300
Вътрешен одитор 1131 2395
Главен специалист 663 2405
Старши специалист 660 1788
Специалист 580 1992
Технически сътрудник 650 1500
Изпълнител 650 1915

 

Източник: : Администрация на Министерския съвет, дирекция „Модернизация на администрацията“

    Въпреки че половината от компютрите са над петгодишни

   В края на 2021 г. администрацията разполага със 114 018 броя персонални компютри, от които 26 737 преносими и 87 281 настолни. Половината от тях са над петгодишни, от 3 до 5 години са 24.59% и до 3 години са 25.88%.

   От антивирусния софтуер, използван в администрациите, 50% е безплатен и съответно 50% е платен.

   По отчетни данни все още едва две трети от администрациите предлагат електронни административни услуги.

             Най-наказвани са в МВР

   През 2021 г. по данни от отчетите са наложени общо 1959 дисциплинарни наказания за извършени нарушения от служители в администрацията, или на 1.48% от всички. От тях най-много наказания са наложени по Закона за МВР - 1342 бр., като 39.42% от тях са наказанията"порицание", а 36.29% - "писмено предупреждение". Наложените дисциплинарни наказания по Закона за държавния служител са 257: най-много са най-слабите наказания "забележка" - 51.75%; 16.73% са порицанията, 12.45% - "отлагане на повишение в ранг с една година"; 5.06% - "понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година", и 14.01% - "уволнение".

                      ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

                    file:///C:/Users/userr/Downloads/4366185.pdf

 

 

 

 


 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама