Четвъртък, 30 Май 2024

Новаторство и традиции в мотивите и участието в общинското управление?

   Новаторство и традиции в мотивите и участието в общинското управление?
Публикация   14:04     08 Ян, 2021 /     Румен НИКОЛАЕВ   /     2576

Как болничните на председателя на Об. съвет доведоха до предложение за развързване на заплатата на кмета и на неговата от възнаграждението на общинските съветници

   Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 Под това заглавие общинският съвет в Русе ще се опита да направи промени, които ще допринесат за две неща:

- възможност  кметът и  общинската администрация да актуализират заплатите си, тъй като сега  са обвързани с трудовите възнаграждения на общинските съветници.

- заплатите на общинските съветници да не са в зависимост от полученото трудово възнаграждение на председателя на Общ. съвет.  Боледуването на Иво Пазарджиев доведе до по-малко пари за старейшините, тъй като болничните му не са "изплатено трудово възнаграждение".

    За да не бъдат ощетени, беше измислена извънредна сесия "онлайн" с една единствена точка - за някаква барака 4 кв. м., за която им беше изплатена над 20 000 лева своеобразна компенсация. Според съветници обаче това заседание се е наложило поради невъзможността да бъде гласувана тази точка на редовната сесия поради напускането и на техни колеги.

  От направеното предложение от петима представители на сегашното мнозинство става ясно, че процентите спрямо минималната заплата са такива, за да може старейшините да запазят сегашните си пари- средно малко над 700  лева за участие в една сесия и две комисии /има и съветници, които участват и в три/.  Друг е въпросът  как се е стигнало до  натаманяване на процентите, за да не бъдат "ощетени" общинските съветници по никакъв начин.

 Очаква се и предложение, което да промени възнаграждението на членовете в Комисията по приватизация, които получават по една минимална заплата на сбирка /ако това е било справедливо през 2009 година при минимална заплата от 120 лева и реално извършени приватизационни сделки/, то в момента тази пари според техни колеги се плащат бадева.

  Фактът, че заплатата на кмета на община Русе остана ниска /независимо как се казва/ не би трябвало да подлежи на коментар. Факт е, че заплатите на общините Ветово и Бяла са с около 1000 лева по-високи, говори безспорно за необходимостта да се направи корекция. Факт е, че от тази година директори на детски градини получават по-високи заплати от тези на зам.- кметовете.

  Затова вероятно е инициирано предложението за тази промяна.

Дотук- добре. Но с развързването на заплатата на кмета от тази на общинските съветници възнаграждението на председателят на Об. съвет също остава извън предложената промяна- т.е, с  увеличението на заплатата на кмета ще се увеличи и тази на председателя. И ако условно кметът получава 4000 лева /той управлява бюджет над 100 млн. лева/, председателят ще получава 3600 лв. /а общинските съветници, какъвто е той- 700 и кусур лева, колкото и сега./

  Става въпрос отново за принцип, а не за имена. И за някаква относителна справедливост, каквато трябва първо да идва от представителите на избирателите, т.е. русенската общественост.

   Друг е въпросът за статута на общинския съветник. Явно всяка година едни от най-важните въпроси, които застават пред тях, са заплатите им. Миналата година темата бе колко и как да бъде определена заплатата на кмета, респективно на общинските съветници.

  А допреди 15-на години общинските съветници работеха без пари, припомнят съветници. Защото го приемаха като избор на достойни люде, а работата в полза роду.

   Да не говорим, че преди 9 септември 1944 година е имало Градско настоятелство, в което са избирани първите мъже на Русе, най-богатите, които са давали, а не са вземали пари. Това твърдят русенци, чиито дядовци са били в тази публична управа.

   Впрочем, според  статистиката, общинските съветници са с най-висока почасова ставка от всички професии в областта и в страната. Друг е въпросът, че със сигурност 2/3 от тях не са си казвали имената по микрофона от трибуната и дейността им се свежда да натискат правилното копче при гласуване, коментират самите общински съветници.

  Ето и предложението за решение:

 ·  „За участието си в заседанията на Общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 75 % от минималната работна заплата за страната за всяко заседание.“

·  „ Общинският съветник – член на комисия към Общински съвет – Русе, получава възнаграждение за участие в заседанията й в размер на 18 % от минималната работна заплата за страната за всяко заседание.“

    Положението в момента е следното:

  В  чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА е регламентиран максималният общ размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец, което не може да надвишава 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец (за общини с население над 100 000).

  В чл. 22 от сега действащия Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ за участието си в заседанията на общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 20 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец за всяко заседание /425 лева/. Общински съветник, който е член на комисия към Общински съвет – Русе, получава възнаграждение за участие в заседанията й в размер на 5 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец за всяко заседание /105 лв/. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за участието му в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии за един месец не може да надхвърля 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha