Днес е : Вторник, 19 Октомври 2021
ИЗБОРИ "2 В 1" 2021

20 общински европроекта са орязани с 16.4 млн. лева

Публикация 21 Oct, 2019 / akcent.bg

По програмата "Региони в растеж" досега са използвани едва 48% от средствата

   Част от общините и досега, години след влизането ни в ЕС, не успяват да се справят с усвояването на европари. Макар България да се намира във втория си програмен период, нарушенията продължават.

   20 проекта по програма "Региони в растеж" вече са с наложени финансови корекции за 16.4 млн. лева.

   Това означава, че на кандидатите - в случая основно общини, ще се наложи да върнат парите. Проектите са за общо над 179 млн. лв., показва одит на Сметната палата за периода юни 2014 - юни 2018 г. Това е 8.23 на сто от общия размер на договорените средства по програмата, изтъкват одиторите. От публикувания от палатата одит не се разбира точно кои са общините и какви са конкретните им провинения.

  От документа става ясно, че за 12 от проверените проекти са подадени 18 сигнала за нередности. Част от пропуските са документални - не са спазени определени срокове или графици, а при други става дума за липса на планови проверки,смяна на ръководителя на проекта в ход и др.

се посочва, че към юни 2018 г. договорените пари по "Региони в растеж" са 76.2%, а реално изплатените - около 23.6 на сто от общия бюджет на програмата от над 3 млрд. лева. Сега, почти година и половина по-късно, програмата значително е напреднала - реално усвоените пари по нея вече са 48%, или близо 1.5 млрд. лв. Пари по нея се отпускат за енергийна ефективност в жилищни, в административни сгради и в студентски общежития, подобряване на градската среда - озеленяване, пейки, велоалеи, улично осветление и др.

   Данните от доклада на Сметната палата се различават от тези на регионалното министерство. През юни от ведомството на Петя Аврамова съобщиха, че дотогава по "Региони в растеж" са наложени над 850 финансови корекции заради нередности, като непризнатите разходи са за 22.6 млн. лв., които няма да се покрият от програмата. Разликата обаче идва от това, че докладът на Сметната палата се отнася до юни 2018 г., а справката на регионалното министерство обхваща периода до юни т.г.

  Макар конкретни общини нарушители да не се споменават, в. "Сега" писа, че сред тях е и Столичната община, на която е наложена финансова корекция от 1.6 млн. лева. Става въпрос за договорите за ремонт на центъра. Основната причина за налагането на корекции е залагането на неправомерни критерии за подбор при обявяването на търговете, както и субективни показатели при оценяването.

   АБСУРДИ  

  Финансовите корекции и абсурдните проекти в първия програмен период бяха всекидневие. По предшественика на програмата "Региони в растеж" - "Регионално развитие", се финансираха спортни или детски площадки в общини със силно застаряващо население. На други места пък се развиваха проекти за велоалеи вместо за нови водопроводи в изостанали общини. Нелепиците не подминаха и останалите европрограми - по "Конкурентоспособност" например приоритет бе самолетостроенето вместо развитието на малките и средните фирми.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама