Днес е : Вторник, 2 Юни 2020

Община Русе в Топ 10 на общините с най- добро финансово състояние

Публикация 13 Sep, 2019 / akcent.bg

Ветово е на 6-та позиция по отношение на финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за второто тримесечие на 2019 г.

Министерствоо на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси (ЗПФ)

Комплексни анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова

устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения

за разходи за второто тримесечие на 2019 г. показва, че с най- добри параметри на тези показатели

са общините:

Челопеч

Столична община,

Крумовград,

Пловдив,

Бургас,

Ветово,

Чавдар,

Панагюрище

Русе

 

             ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

       Просрочените задължения на общините към 30.06.2019 г. са в размер на 132,1 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 123,9 млн. лв.

  Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 131 общини (49,4% от общия брой общини), 134 общини завършват второто тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 31,3% (83 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е близо 32,0 млн. лв. За същия период 50 общини (18,9% от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 26,7 млн. лв.

   В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,4 млн. лв. и съставляват около 2,0% от размера на просрочените задължения в бюджета.

Размерът на просрочените задължения по бюджетите по области е както следва: Област

Юни 2018 г.

Декември 2018 г.

Юни 2019 г.

Изменение Юни 2019 г. - Юни 2018 г.

Изменение Юни 2019 г. - Декември 2018 г.

 

/лв./

/лв./

/лв./

/лв./

/лв./

 

Благоевград

4 983 742

7 044 066

7 413 314

2 429 572

369 248

 

Бургас

5 201 668

6 085 877

6 578 229

1 376 561

492 352

 

Варна

332 358

788 548

591 884

259 526

-196 664

 

Велико Търново

1 494 603

2 293 354

1 707 387

212 784

-585 967

 

Видин

12 282 105

10 574 007

11 388 015

-894 090

814 008

 

Враца

3 512 438

2 961 907

2 891 867

-620 571

-70 040

 

Габрово

64 947

260 396

84 806

19 859

-175 590

 

Добрич

1 745 846

3 637 540

2 815 874

1 070 028

-821 666

 

Кърджали

14 711 190

8 227 124

8 144 690

-6 566 500

-82 434

 

Кюстендил

4 784 646

4 598 948

4 474 414

-310 232

-124 534

 

Ловеч

1 585 467

345 157

340 124

-1 245 343

-5 033

 

Монтана

590 228

1 467 405

979 386

389 158

-488 019

 

Пазарджик

22 493 295

22 639 271

20 608 626

-1 884 669

-2 030 645

 

Перник

11 135 714

10 113 705

8 270 299

-2 865 415

-1 843 406

 

Плевен

562 173

1 044 216

895 969

333 796

-148 247

 

Пловдив

9 736 462

6 145 980

5 617 785

-4 118 677

-528 195

 

Разград

955 903

928 876

487 972

-467 931

-440 904

 

Русе

704 207

1 310 960

1 524 990

820 783

214 030

 

Силистра

3 654 766

4 332 129

2 875 614

-779 152

-1 456 515

 

Сливен

2 106 259

495 963

315 344

-1 790 915

-180 619

 

Смолян

14 228 221

14 197 450

14 348 113

119 892

150 663

 

София - град

953 107

872 917

1 129 325

176 218

256 408

 

София

2 818 481

4 637 423

2 745 256

-73 225

-1 892 167

 

Стара Загора

1 101 304

1 636 121

13 360 806

12 259 502

11 724 685

 

Търговище

395 234

401 001

63 669

-331 565

-337 332

Хасково

4 471 826

3 564 350

2 628 184

-1 843 642

-936 166

Шумен

0

0

0

0

0

Ямбол

2 540 023

1 603 334

1 573 118

-966 905

-30 216

Общо

129 146 213

122 208 025

123 855 060

-5 291 153

1 647 035

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама