Днес е : Петък, 6 Декември 2019

Устройствения план на град Регенсбург

Публикация 18 Dec, 2010 / Ирина Ангелова

Основни принципи за развитието на града

 Основни принципи за развитието на града:

- Топографията като модел на развитие

- Специфичният релеф на речните долини и околните хълмове трябва да се разглеждат и оформят като един модел. Моделът на планиране “Речен град” трябва да може да се индефицира.

- Управляеми населени места

- Средата да служи за установяване на личността при развитие на новите и преструктуриране на старите квартали.

- Образователно пространство

- Публичното пространство да създава силна идентичност. Творческо оформяне на главните пътища и следващите раздели.

Една от основните цели на плана  е  достатъчното  количество открити пространсва да съхранят функциите си и чрез градски дазайн да са в интерес на жизнеспособното и устойчиво градско развитие.

Една от основните парадигми, които са заложени в плана на града за реката е : “Развитие и разширяване на крайречните зони на река Дунав - коридор за свободно време и отдих, като се вземе предвид необходимата защита от наводнения.”  Стандартите на дизайна трябва да подпомагат ползването на земята.”

Плана въвежда:

“Зелените пръстени” - непокътнати пейзажи, които са основен източник на чист въздух за града. Основен компонент на зелените пръстени са крайбрежните заливни тераси.

“Зелени стаи”  - открити пространства, които свързват отделни квартали. За разлика от “зелените пръстени”, “зелените квартали” са интензивно планирани райони. Паркове, гробища, спортни и детски площадки, градини - “трамплин” за природата.

“Зелените коридори” довършват радиалната структура на градовете.  Предвиждат се последователни зелени структури по поречието на река Дунав.

За да бъдат ефективни зелените пръстени се изискват големи пространства. Налага се зелените коридори да се съгласуват със съществуващата инфраструктура. Кридорите и стаите образуват по-големи пропуски на изток, юг и по бреговете на града. Изключение прави само полукръглия зелен коридор около стария град.

Основна цел е зелените пръсти  да се запазят до колкото е възможно, да се използват за селско стопанство и горски площи.

Зелените коридори стават свързващи елементи на мрежата на града. Провеждат независимо от главната пътна мрежа до колкото е възможно. Съществуващите алеи следва да се развиват като допълнение към мрежата на зелените коридори - ос “Свободно време”.

 

Плана разглежда формата на градската среда по:

- “обектичен” външен вид на същността на града

- “субектично” възприятие или ефект върху хората

Формата на града не е статично състояние, променя се динамично с течение на времето и възгледите на хората. Има за цел да отговори на нуждите на хората за ориентиране, разнообразие, идентичност, сигурност, “Роден край”, красота, хармония.

Формата на отделните квартали е разделена на модули.

В анализа на съществуващите  и създаването на бъдещи градски форми трябва да се прави разлика между:

- “вътрешната стая” - връзката между формата на града и неговите жители и

- “външната икономика” - отношението на хората, които посещават града.

“Вътрешната стая” се разделя на две нива:

   = ниво на района - нивото, което конкретно определяме ежедневно /Аз живея в Царски ливади./

   =  ниво на целия град - единство на идентичността /Аз съм от Регенсбург./

 

 

    

 

Западно от центъра на града, Западен Дунав в Регенсбур са отредени за Отдих и почивка Спорт,  Westbad,  Дунавски парк,  къмпинг,  Danube promenade. Тук се провежда ежегодно „Триатлона в Регенсбург” – едно от най-важните спортни събития в областта. В състезанието участват мъже, жени и деца.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама