Днес е : Понеделник, 1 Юни 2020

800 000 лева приходи от нощувки декларират русенските хотели за август

Публикация 22 Oct, 2018 / akcent.bg

Половината от сумата е от нощувка на български граждани. От чужденците най-много са румънците

   През август 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 1 999 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

   Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 17 295, като от тях 10 279 са от български граждани, а 7 016 - от чужденци. Спрямо август 2017 г. нощувките бележат увеличение с 63.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 67.9%, а при гостите от страната с 60.7%. През август 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 61.1% от всички нощувки на български граждани и 32.3% от тези на чужденци.

   Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през осмия месец на 2018 г. е 40.6% и в сравнение с август 2017 г. се увеличава с 1.1 процентни пункта.

   През август 2018 г. с най-голям дял (52.6%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2017 г. този дял намалява с 8.4 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 1 083, следвани от граждани на Германия - 484 и Франция - 397 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 731, които са реализирали средно по 1.0 нощувки.

   Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през август 2018 г. са 10 394 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 46.8%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 40.1%. Средният брой нощувки през август е 1.7, като равнището на показателя и при българските граждани, и при гостите от чужбина е 1.7 нощувки.

   Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 28.7% и увеличава  нивото си от осмия месец на 2017 г. (20.9%). Общата заетост на леглата е значително по-ниска от регистрираната средна за страната, която през август 2018 г. е 61.5%.

   През август 2018 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 801.7 хил. лв., като 441.2 хил. лв. (55.0%) са от български граждани, а 360.5 хил. лв. (45.0%) - от чужденци.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама