Днес е : Събота, 22 Февруари 2020

Ако Дунав мост беше проблем на София, досега да беше решен

Публикация 05 Nov, 2010 / Р. Николаев

Възобновяемите източници ще са вторият балон след строителството, който ще гръмне

С Ганчо ГАНЕВ, председател на Русенска стопанска камара, разговаря Румен НИКОЛАЕВ 

 

Потърсихме мнението на г-н Ганев по някои въпроси, наложени от продължаващата икономическа криза и това до колко регионални структури като Русенска стопанска камара могат да допринесат до активизиране на възможностите за бизнес.

 

- Г-н Ганев, как оценявате икономическото състояние на страната в настоящия момент?

- България е в продължаваща втора година тежка икономическа криза естествено условията трябва да бъдат насочени към действия за излизане от това състояние. Външните фактори породили кризата не подлежат на въздействие от наша страна, но липсата на адекватна антикризисна програма в началото на процеса  (края на 2008г и началото на 2009г), както и абдикацията на държавата от регулаторните й функции допринесе значително за повсеместното разрастване на кризата. Визитна картичка на България стана спекулата, корупцията, рекета, отвличанията и търговията с влияние. С такова наследство, което ангажира голям потенциал на управляващите за ограничаване и премахване на самите явления определено се забави въвеждането на конкретни действия за преодоляване последиците от кризата. И това е разбираемо, защото всички усилия за промяната биха били безрезултатни при положение, че източването на финансов ресурс от държавата щеше да продължи.

 

-  Къде е мястото на браншовите организации в осъществяване на регионална политика за развитие на бизнеса?

 

-  Докато не се случи реално децентрализация в държавата, не може да се води регионална политика, включително и за бизнеса? Нека вземе за пример Закона за счетоводството- големите фирми от цялата страна са в София и за това не участват в изграждане на инфраструктурата на регионите. В столицата има регистрирани 1 640 000 фирми, пак там се формира 53 на сто от БВП и основните инвестиции са там.

- Как ще коментирате факта, че вече три правителства и вероятно всички съществуващи местни организации не могат да се справят с проблема „Такса Дунав мост”?

- И в този случай причините според мен се коренят в това, че този проблем не засяга пряко столицата, Ако беше нещо, което касае софиянци, досега да беше решен.

Въпросът с предприемане на децентрализация е особено актуален. Освен регистрацията на фирми в столицата, нещата са свързани и с други подобни централизирани дейности. Кое налага за всяка една по-сложна операция да се ходи отново до София, когато това може да става и в други градове на страната? За всеки кредит над 100 000 лева трябва да се ходи отново до София, или да се иска разрешение, или да се подписват документи. Всичко това противоречи на европейските директиви за социално развитие на регионите. В Европа има 489 региона, като 20 от тях са обявени за крайно изостанали. Това са места, които имат под 30 на сто от БВП на ЕС. С изключение на Югозападна България, където влиза София и е с 63 %, останалите 5 са българските. 

-  Има ли институции на местно ниво, които да следят икономическото състояние на града или на региона?

-  Като че ли Регионалното статистическо бюро има поглед на състоянието на бизнеса, тъй като получава от фирмите задължително и безплатно финансовите им отчети. Сериозен проблем е комуникацията с тази институция, но проблемът е доста стар. При необходимост да се получи от Бюрото определена информация, то трябва да се иска справка и след това тази информация да се плати. Странно е, че тази организация е бюджетна и се издържа от бюджета, а се държи като търговско дружество. Така че тази информация може да се получи срещу заплащане, но това не мисля че е редно, особено когато става въпрос за ползването и в интерес на общината и региона.

- Има ли в момента някой, който да знае приоритетите за развитие на Русе и региона?

- В областният съвет за развитие, в който членува и РСК, е един работещ орган. В момента се обновява областния план за развитие и си надявам, че скоро ще бъде готов.

- А има ли необходимост от създаване на нови структури, предвид това, че голяма част от съществуващите не работят ефективно?

-  Нужно е създаване на Енергиен съвет. Според мен това ще е отрасъла, който след строителния балон скоро ще гръмне. Предлаганата от възобновяемите източници енергия е 7-8 пъти по-скъпа от атомната, освен това се унищожават земеделски земи. Тази енергия е добре да се използва за местни битови нужди, но не и за промишлено производство…

- А как определяте мястото на управленците на местно ниво, могат ли те да бъдат част от стимулите за развитие?

-  Една община като Каварна с кмета си показа, че подходящи личности могат да привлекат инвестиции и да подобрят имиджа на едно населено. И това не е само този кмет, макар и да не са толкова много… Не виждам защо настояваш аз да кажа, че през последните 20 години нашите местни управници повече са се ползвали  положението си за личен интерес, отколкото са направили за Русе. Впрочем едва ли има човек, който ще е на друго мнение.

- Има ли отрасъл, на който му трябва малко да получи, за да помогне на живота на хората в региона?

-  По-скоро подкрепям онези, за които земеделието ни трябва да стане истински приоритет. При наличието на такава плодородна земя е престъпление да внасяме селскостопанска продукция. Трябва да се възстановят напоителните системи, а ние виждаме опити дори те да се унищожат завинаги със закриването на клона на „Напоителни системи”.Русе трябва да възроди производството на традиционни качествени продукти, трябва да се доведе до край проекта за създаване на Стоково тържище, но не във вида, който действа в момента на територията на „Плодекс”.

Така до голяма степен и ще се реши проблемът със заетостта на хората в региона. 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама