Днес е : Вторник, 25 Февруари 2020

Преодоляват се проблемите в търговския регистър

Публикация 19 Apr, 2011 / akcent.bg

За това алармира Асоциацията на индустриалния капитал в Бъ лгария

,


 

 Като откри заседанието на Съвета за икономическо развитие в понеделник, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков поздрави Асоциацията на индустриалния капитал в България, че сигнализира за проблемите с Търговския регистър. Заседанието бе свикано по инициатива на Асоциацията, която преди повече от месец алармира за редица проблеми с вписванията, които пречат и на публичните компании, и на борсата, затормозява и нормалното функциониране на бизнеса у нас.

Досега бе преодоляно забавянето на вписванията, то вече не отнема 30-40 дни, а става в установените от закона кратки срокове, заяви Ивелин Желязков от АИКБ. Срещнахме разбиране от държавата и по втория проблем - за таксите, за които твърдим, че са сериозно завишени, в пъти. Изготвен е проект на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите за извършването на съответната услуга, коментира Желязков.

            Проблеми обаче има с електронния достъп до Търговския регистър: морално бил остарял хардуерът, който ползва Агенцията по вписванията. Затова там успяват да осигурят достъп за около 450 справки в системата, при положение, че едновременно постъпват около 2000. Възможно решение предложи експертът от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов. Той увери, че биха се намерили средства за преодоляване на проблема по Оперативната програма „Административния капацитет”, стига Агенцията по вписванията да прояви инициативност.

Представена беше инициатива за намаляване на административната тежест, чрез служебен обмен на годишни финансови отчети. Те ще се подават в НАП, като се осигури служебен обмен на информацията между НАП, НСИ и Агенцията по вписванията. В кратък срок ще се сформира работна група от представители на бизнеса и отговорните институции, която да подготви изменения и допълнения в нормативните актове за отпадане на неудобството за бизнеса да подава на три места годишните финансови отчети.

Както бизнесът, така и държавата оцениха като много важни въпросите, повдигнати от Асоциацията на индустриалния капитал в България, и обединяват усилията си да намерат добри решения. Министър Трайков и другите представители на държавната администрация са съгласни, че трябва да се вземат мерки за подобряване на работата на Търговския регистър, коментира Никола Зикатанов, заместник-председател на Управителния съвет на АИКБ. Подчертано бе, че приетите тези дни промени в Закона за държавния регистър не са достатъчни, за да се премахнат всички пречки пред прозрачния бизнес-климат у нас.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама