Цитатът от ,,Една българка,, спънал над 80% от седмокласниците на изпита

Цитатът от ,,Една българка,, спънал над 80% от седмокласниците на изпита
Публикация   09 Юли, 2024   /     akcent.bg   /     221

Националното външно оценяване по математика включва 20 задачи с избираем отговор и 3 задачи със свободен отговор

   Само 17% от седмокласниците са успели да разсъждават върху цитат от разказа "Една българка" на Иван Вазов и да напишат теза на изпита по български език и литература. Това показва статистика на успеваемостта за всеки един от въпросите от националните външни оценявания, цитирана в в писмен вид на служебния образователен министър Галин Цоков на депутатски въпрос.

  Общо 57 414 седмокласници положиха изпит по български език. Средният резултат на учениците е 54.60 точки от максимални 100. На проверката по математика се явиха 57 202 ученици, а резултатът им е 42.90 точки.

  Макар и просветното министерство да обяви по време на представянето на анализа от изпитите, че малко над половината ученици са били затруднени при тълкуването на цитата, статистиката показва, че успеваемостта на този въпрос е едва 17.41%. Това е задачата, която е затруднила най-много седмокласниците от двата изпита.

   Учениците трябваше да напишат какво е внушението на цитата "Селянката се окахъри, да имаше криле, щеше да го вземе и да хвръкне с него" в рамките на 3-4 изречения. В бележка под линия в изпитния тест е обяснено значението на думата "окахъри се". Задачата дава 6 точки.

Сред задачите, които са затруднили най-много учениците, е задача 14. С нея са се справили 19.09% от седмокласниците.

   В листа за отговори учениците трябваше да запишат кое е използваното наречие в изречението: "Писменото искане за издаване на лична карта непълнолетните (от 14 г. до 18 г.) трябва да подадат лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението". Верният отговор е "лично" и той дава 2 точки.

   Най-добре са се справили учениците с шестата задача - 89.64% са посочили верен отговор. Тя пита кой е основният документ за самоличност в България. Верният отговор дава 1 точка. Задачата е за четене с разбиране и е свързана с текст и таблица за издаването на новите лични карти с чип, от които седмокласниците трябваше да извлекат информация и да отговорят на 16 въпроса.

    Втора по висок процент на успеваемост е задача 16, свързана с конкретна комуникативна ситуация. Тя гласи:

"Любомир е разбрал от свои приятели, че трябва да му се издаде лична карта, когато навърши 14 години. Няма търпение и веднага след четиринадесетия си рожден ден отива сам в Районното управление на МВР. Той обаче излиза от там разочарован, защото служителката е отказала да приеме писменото му искане". В листа за отговори учениците трябва да посочат каква е причината за отказа на служителката според информацията от текста. Близо 84% от седмокласниците дават верен отговор, за който получават 3 точки.

   Националното външно оценяване по математика включва 20 задачи с избираем отговор и 3 задачи със свободен отговор, които са с по-висока степен на трудност. Последната 23 задача е затруднила най-много седмокласниците - само 21.29% от тях са се справили.

Задачата е геометрична и включва 3 подусловия. От учениците се очаква да опишат пълното решение с необходимите обосновки и чертежи. Задачата дава общо 12 точки.

С най-висока успеваемост (77.29%) е третата задача за тъждествено равни изрази.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha