Водачът в листата на ГЕРБ/СДС за народни представители Бедрос Пехливанян в 19-ти МИР няма да е депутат

Водачът в листата на ГЕРБ/СДС за народни представители Бедрос Пехливанян в 19-ти МИР няма да е депутат
Публикация   14 Юни, 2024   /     akcent.bg   /     315

  Водачът на листата на ГЕРБ/СДС в 19-ти МИР Бедрос Пехливанян е подал заявление до ЦИК с искане да не бъде регистриран като депутат. От ЦИК са излезли с Решение, с което са приели Пехливанян да бъде заличен.

  Ето и текста, публикуван на страницата на ЦИК:

                                              Централна Избирателна Комисия                  

                                                                РЕШЕНИЕ
                                                             № 3474-НС
                                                    София, 13 юни 2024 г.

ОТНОСНО: заявление от Бедрос Левон Пехливанян с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЦИК-НС-09-230/13.06.2024 г. от Бедрос Левон Пехливанян, регистриран като кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., с което заявява, че желае да не бъде обявен за избран за народен представител.

Централната избирателна комисия счита, че заявлението е подадено преди изтичане на срока по чл. 298 и чл. 300, ал. 2 ИК за обявяване имената на избраните народни представители. По същество заявлението представлява оттегляне на съгласието на кандидата по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация. При положение че съгласие вече не е налице, ЦИК заличава от съответната листа и не обявява лицето за избрано за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Бедрос Левон Пехливанян следва да бъде заличен от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 298 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 300, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА Бедрос Левон Пехливанян, ЕГН …, от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Тагове : ГЕРБ , Бедрос ,


Коментари

  •     Драгозов 

    "Наш" Бедрос се "разболя",за влезе в нс на неговото място,най безмълвният и безличен връзкар в 49-то нс,от който Русе и русенци,няма да имат никаква полза в 50-тия парламент.

Коментирай

   captcha