Четвъртък, 18 Юли 2024

31 май – Световен ден без тютюнопушене

31 май – Световен ден без тютюнопушене
Публикация   31 Май, 2024   /     akcent.bg   /     684

„Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия ”

     Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Съгласно публикуваната информация от Световната здравна организация мотото на тематичния ден за 2024 г.: „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“.

   По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните.  В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн.

   В България по данни на НЦОЗА от Национално представително проучване, проведено през 2020 г. във възрастта от 10-19 г. над 40.0% от учениците са запалили първата си цигара на 14-15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика по пол. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след сън) проявяват 20.0% от момчетата и 26.7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15-19 години.

   Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

Тютюнът причинява 25 % от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат „нови“ и „по-безопасни“ продукти насочени основно към младите хора.

       През 2023 г. Регионална здравна инспекция - Русе проведе регионално проучване на тема: „Знания, нагласи и навици относно употребата на тютюневи и никотинови изделия” сред учениците от 8-11 клас. В проучването участваха 696 ученици от 8 до 11 клас от седем училища в област Русе. Учениците отговаряха на 14 въпроса, свързани с употребата на никотинови изделия - разпространение, достъп и оценка на риска.

     От анализа на резултатите се установява че:

- 46,12% от участниците са заявили, че са употребвали тютюневи изделия някога;

- 29,59% признават, че пушат редовно;

Цялото проучване може да намерите на електронната страница на РЗИ- Русе.

РЗИ- Русе организира и активно участва в поредица от дейности, посветени на Световния ден без тютюнев дим - 31 май 2024 година.

- през целия период на кампанията се провеждат образователни лекции с видеопокази на тема:  „Вредата от тютюнопушенето” сред ученици от 10 до 18 г. в русенските училища;

- разпространение на информационни брошури сред широката общественост и младите хора в учебни заведения;

- изнесени акции на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене за мониториране на издишвания въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в Русенски университет ,,Ангел Кънчев”;

- провеждане на спортни мероприятия с деца в детски и учебни заведения.

- провеждане на здравно – образователни мериприятия с демонстрация на „Пушещата кукла Сю“ с ученици.

За всички желаещи РЗИ - Русе целогодишно извършва безплатни консултации в Кабинета за отказване от тютюнопушенето след предварително записване на тел.082610357.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha