Четвъртък, 30 Май 2024

Ограничаване на правото на движение на тротинетки в пешеходните зони предлагат общински съветници от ГЕРБ

Ограничаване на правото на движение на тротинетки в пешеходните зони предлагат общински съветници от ГЕРБ
Публикация   12:50     24 Апр, 2024 /     akcent.bg   /     265

   Общинските съветници от групата на ГЕРБ-Русе предлагат допълнение в Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Това беше една от темите на проведената днес пресконференция, водена от председателят на групата Алисе Муртезова.

   В предложението, внесено от д-р Росица Кръстева, Светлозар Симеонов и Стоян Христов, се посочва, че допълнението на чл. 13 от Наредбата с нова алинея 6 би подобрило безопасността на участниците в движението в пешеходните зони на града, където в момента безпрепятствено се движат и електрически превозни средства. Съветниците предлагат добавяне на следното съдържание към Наредбата: „Движението с индивидуално електрическо превозно средство в паркове, градини, площади, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, както и в рамките на кръстовищата с пресичания на пешеходни зони, е забранено. Ограничението не се прилага за пешеходци при движение, чрез бутане на индивидуално електрическо превозно средство.“

   Причината за предложеното допълнение към Наредба №18 са зачестилите на напоследък неприятни инциденти с тротинетки на пътя, в това число и в Русе. В социалните мрежи се появяват кадри с хора на електрически тротинетки, които карат с неразумно висока скорост между колите и в пешеходните зони между разхождащите се, сред които има възрастни и майки с малки деца, като видимо не се спазват правилата за движение. За една седмица в гр. Русе медиите съобщиха за няколко сериозни инцидента с пострадали, като за радост, до този момент не се е стигнало до фатален изход, но трябва ли да чакаме това да се случи, за да предприемем съответните мерки за безопасност, питат общинските съветници. Електрическите тротинетки не трябва да са с изключителни права на пътя и правилата за тях трябва да бъдат еднакви навсякъде.

   В големите европейски градове и столици т.нар. електрически тротинетки до голяма степен са приравнени на велосипеди, като не могат да се движат по тротоарната мрежа (например в Лондон, Виена, Париж, Копенхаген), в някои градове тяхната скорост е ограничена до 25 км/час, вземат се и др. мерки.

   В текстовете на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са допълнени разпоредби уреждащи движението на електрическите тротинетки, като мотивите са, че действащото законодателство в тази област не съдържа уредба, която да осигури безопасното придвижване на лицата с индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки) и липсата на ясни правила при използването им.

   Съгласно чл. 80а, ал. 4 от ЗДвП с наредба на общинския съвет се определят по-ниски максимално допустими скорости от определените в чл. 80а, ал. 2, т. 4, както и редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване. Точно възможностите на този член от Закона се предлага да бъдат използвани с предложението на съветниците от ГЕРБ за допълнение и изменение на Наредба №18.

   Общинският съветник Светлозар Симеонов внася питане за работното време на здравните работници в учебните заведения, в които децата са на двусменен режим на обучение. Причината е заповед на кмета, която определя работно време на медицинските лица до 18:30 часа. Това оставя часа до завършване на учебния процес към 19:30 часа без медицинска грижа. Симеонов посочи поне три случая в последно време, които са станали в края на деня, когато в училищата не е имало здравен работник да окаже спешна първа медицинска помощ. В тази връзка общинският съветник изисква информация за броя на училищата на територията на Община Русе, които са на двусменен режим, както и в колко часа започват и завършват учебните занятия в тези училища.

   От началото на функционирането на този общински съвет да този момент съветниците от ГЕРБ са внесли общо 8 питания и 3 предложения, по които е взето отношение от кметската администрация.

   На проведената днес пресконференция бяха обявени и датите за открити приемни на общинските съветници от ПП ГЕРБ-Русе за месец май и юни. Срещите с граждани ще се проведат на 16 май и на 13 юни от 14 до 19 часа в офиса на ул. „Чипровци”.  Алисе Муртезова посочи, че тъй като общинските съветници от ГЕРБ са публични, лесно разпознаваеми и достъпни за граждани, те са в постоянен контакт с хората, които директно поставят техните болки и проблеми. Откритите приемни са допълнителна възможност за хората, които не успяват да се свържат с някой от съветниците, да го направят по време на тези срещи.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha