Четвъртък, 30 Май 2024

22 Март - ,,СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА“

22 Март - ,,СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА“
Публикация   07:15     22 Март, 2024 /     akcent.bg   /     402

    На 22 март, всяка година след 1993, по инициатива на ООН, се отбелязва „Световният ден на водата“. През 2024 г. кампанията е под надслов: „Вода за Мир”. 

   В началото на 2024 г. се запазва тенденцията на маловодие от последните 5 години. Общият средно годишен отток на реките от Източна България: Русенски Лом, Батова, Суха река, Камчия, Провадийска, Айтоска, Факийска, Ропотамо и Велека бележи спад спрямо средните стойности. Същата тенденция се наблюдава и при подземните води, особено през летния сезон, когато плитките кладенци и извори пресъхват напълно.

 Световният ден насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт.

Водата по време на конфликт може да бъде:

  1. Разногласие между държавите и потребителите.
  2. Оръжие или средство за придобиване или контрол върху територия и население.
  3. Жертва на атаки, водещи до рискове за здравето.

Всички можем да се обединим и да използваме водата за мир, за по-стабилно и добро бъдеще. Учете! Споделяйте! Действайте! 

      Изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси – водата!