Четвъртък, 18 Юли 2024

Кръгла маса очерта основните дейности за намаляване разпространението на психотропни вещества сред децата

Кръгла маса очерта основните дейности за намаляване разпространението на психотропни вещества сред децата
Публикация   15 Март, 2024   /     akcent.bg   /     547

Зам. кметът Енчев призова участниците във форума да приемат борбата срещу наркотиците като лична кауза

     В Пленарна зала на Община Русе се проведе кръгла маса, по време на която бяха обсъдени употребата на психоактивни вещества сред учениците в област Русе, както и мерките за ограничаване на тревожната тенденция. Срещата е част от дейностите по кампанията „Да спасим децата и Русе от дрогата“, чийто идеен организатор е журналистът Румен Николаев, а партньор на инициативата е Община Русе. Началото бе дадено след едноминутно мълчание в памент на патриарх Евтимий.

          „Отговорните институции в града сме обединени около нуждата да се говори по тази наболяла тема. Когато проблемът почука на нашата собствена врата и засегне лично нас, тогава вече е прекалено късно“, каза заместник – кметът Енчо Енчев. Той допълни, че единствено с общи и навременни действия може да се противодейства на проблема, обхванал немалка част от подрастващите.

          Като съорганизатор на срещата  журналистът Румен Николаев отново призова за съвместни действия на всички нива – училище, родители и общество. , директорът на ОД на МВР – Русе старши комисар Пламен Първанов, деканът на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ проф. дн Никола Събев, наказателният съдия от Административен съд – Русе Явор Влахов, представители на лечебни заведения "Медика", на РУО, РЗИ, БЧК, Превантивно – информационния център,  психолози и педагогически съветници към учебните заведения, медицински специалисти към социалните услуги, обществените съвети към училищата.

   Николаев говори за все по-сериозният проблем, който вече отдавна е излязъл от училище и университета и заплашва реално бизнеса. Все повече ресторантьори се оплакват, че сред кандидатстващите за работа се увеличава делът на употребяващи наркотици.

   Както и за притеснителния факт, че учениците, които продават наркотици в училище на своите съученици, реално се превръщат в престъпници.

  Това потвърдиха и служители "Човешки ресурси" на компании и фирми от града, като в същото време изразиха задоволство от участието си в срещата, която им заостри вниманието към проблема.

   Директорът на ОДМВР Пламен Първанов изрази удовлетворение от положителния резултат, който служителите на сектор "Криминален" дават след масираните акции и заловените количества наркотични вещества. Тези наркотици не успяха да стигнат до русенци и по този начин реално сме допринесли за опазване на здравето на онези русенци, склонни или злоупотребяващи психотропни вещества, каза козимар Първанов. Той също така насърчи педагогическия персонал, който участваще в кръглата маса да търсят съдействие от органите на реда при необходимост.

          Проучване на тема „Употреба на психоактивни вещества“, направено сред ученици 5 – 11 клас в Русе и техните родители представи директорът на БЧК – Русе Антоанета Ябанозова. Анализът на резултатите бе изготвен от ТСБ- Русе. ясно, че 45 % от анкетираните знаят за свои връстници, които употребяват наркотици.  Почти половината от запитаните са наясно какво е въздействието на новите синтетични наркотици. 54 % от участниците споделят, че знаят къде да потърсят помощ, ако имат проблеми с психотропни вещества.

          Проучването сочи и положителна тенденция - провеждането на множество мероприятия сред учениците и родители в рамките на инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“ води до намаляване с 1% на дела на учениците, които някога са употребявали наркотични вещества. Значително се е увеличил и броят на учениците и родителите, които са се запознали и имат отношение към проблема с употребата и злоупотребата на наркотични вещества. 

           РУО – Русе представи пред присъстващите механизма на Министерството на образованието за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози и информационни дейности с цел превенция. В него е заложено, че реален напредък в борбата може да бъде постигнат само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции.

          Присъстващите се обединиха около идеята, че за превенция и противодействие на разпространението на психотропни вещества не може да се говори без намесата и подкрепата на родителите, които да осъзнаят реалната опасност от явлението. Експерти психолози изказаха мнение, че семействата, които се грижат за благополучието на децата си и са готови да участват в трудни разговори, които да осъзнаят реалната опасност от явлението.

   Поздравителен адрес от председателя на Окръжен съд Русе Николинка Чокоева до организаторите на Инициативата предаде съдия Явор Влахов. В него се изразява подкрепа на дейността на всички, които полагат доброволен труд, водени от грижа за здравето и бъдещето на поколението.

Положителни бяха отзивите за плакатът, който през 2024 година представлява Инициативата, както и насочването на вниманието към родителите и към семейството.

  В края на срещата Енчо Енчев пожела всички участници в Кръглата маса да приемат превенцията и борбата с наркотиците да ги превърнат в своя кауза.

   След срещата обаче част от педагогическите съветници, директори на училища и училищни психолози изразиха позиция, че съществуващата нормативна уредба не позволява ефективни действия при установяване и доказване на ученици, употребили психотропни вещества.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha