Какво свърши общинска администрация през седмицата?

Какво свърши общинска администрация през седмицата?
Публикация   09 Март, 2024   /     akcent.bg   /     348

          „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • приключи подготовката преди полагане на нова асфалтова настилка на паркингите към бл. „Козница планина“ и бл. „Вежен“ в кв. Родина 1. Започнаха ремонтни дейности за полагане на нова настилка на тротоарите, допълнителните зони за паркиране и подходите до жилищните блокове;
 • продължава изпълнението на подготвителните работи за полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Генерал Радецки“ - в участъка от кръстовището с ул. „Балкан“ до кръстовищата с ул. „Филип Тотю“ и ул. „Пристанищна“;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Капитан Райчо Николов“, ул. „Касева чешма“, ул. „Никола Табаков“ и ул. „Студен кладенец“;
 • ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Ропотамо“;
 • ремонтирана бе линейна отводнителна система по ул. „Пиротска“ /срещу сградата на Български пощи/;
 • отстранено бе опасно пропадане на част от пътното платно по ул. „Ген. Радецки“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Липник“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Българска морава“, ул. „Ген. Рождественски“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Филип Станиславов“,  ул. „Червен“,  както и по уличната мрежа в кв. Образцов чифлик и с. Ново село;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „Силистра“ в кв. Здравец и бл. „Добруджа“ в кв. Възраждане;
 • извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в гр. Мартен;
 • извършена бе подмяна на стари лампи с нови LED панели на алейното осветление на пл. „Княз Ал. Батенберг“;
 • продължава монтирането на нови предпазни ограждения по зелената разделителна ивица на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от кръговото кръстовище при ОД на МВР до кръстовището с ул. „П. Хитов“;
 • монтирани бяха 12 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града;
 • извършени бяха текущи ремонти и бе възстановена работата на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“, бул. „Трети март“ с ул. „Ерма“ и бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“;
 • извършени бяха проверки за нерегламентирани замърсявания на територията на гр. Русе, като терените бяха включени в графика за почистване на ОП „Паркстрой“;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 3 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 10 кучета.

          РЕСОР  „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

 • приети бяха касови отчети и относими справки за образователните институции;
 • обобщена бе информация от образователните институции за техническата осигуреност на медицинските кабинети;
 • проведена бе работна среща, във връзка с организирането на седмица в чест на Стоян Михайловски – автор на текста на всеучилищния химн „Върви, народе възродени“;
 • осигурен бе училищен автобус за нуждите на ОУ „Ангел Кънчев“;
 • извършени бяха финални организационно-технически дейности по повод откриването на 63. МФ „Мартенски музикални дни“ 2024, което ще се състои на 15 март;
 • посрещнати бяха първите участници в МФ „Мартенски музикални дни“, пристигащи от чужбина;
 • Подготовка за провеждането на първата официална пресконференция с участващите в програмата за откриването на фестивала на 15 март;
 • на 7 март бе проведен информационен ден за предстоящата сесия на Програма „Култура“ на Община Русе за 2024 г.;
 • извършени бяха организационни дейности, във връзка с предстоящата церемония и възстановка за отбелязването на 152 г. от гибелта на Ангел Кънчев, които се организират съвместно с НД „Традиция“; 

   РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

 • експерти от Община Русе участваха в информационен ден по втората покана по Програма „Регион Дунав 2021-2027“. Представени бяха приоритетните направления, по които ще се представят предложения. Представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството разясниха технически въпроси по планирането, разплащането и верификацията на разходите;
 • Община Русе продължава работата по проект „Ресторивър“, подаден по първата покана на Програма „Регион Дунав“. Целта на консорциума, който изпълнява дейностите, е да събере и въведе добри практики за поддържане на дунавския бряг с естествени методи.

        РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

- във връзка с изпълнението на улиците, по които се изпълняват основни ремонти, бяха извършени проверки относно начина на извършване на строително-монтажните работи, както и наличие на жалби от граждани. По ул. „Никола Й. Вапцаров“ ще бъдат изпълнени допълнителни рампи/стъпала за по-добра връзка между съществуващите бетонови пътеки, водещи към спирки на градския транспорт и супермаркет, както и към ремонтираните тротоари. Ще бъде коригирана част от тротоара срещу бл. „15". По ул. „Ангел Кънчев“ и по ул. „Д-р Петър Берон“ ще се коригират част от асфалтовите настилки по тротоарите, нивата на спирателни кранове и ревизионни шахти. По ул. „Княжеска“ частично ще се коригират нива на бордюрите;

- приключиха дейностите по текущия ремонт на входното стълбище с площадки и рампи за достъпна среда към Сдружение „Дете и пространство“ в сградата на бившия Дом майка и дете на ул. „Н. Й. Вапцаров“ 20 в кв. „Дружба 3“. Положени бяха противохлъзгащи настилки по рампите и по входното стълбище;

- приключи текущият ремонт на дограма в пенсионерския клуб и Млечна кухня в кв. Чародейка. Подменени бяха прозорец и входна врата на пенсионерския клуб, както и вратата на Млечна кухня, изработени и монтирани бяха нови навеси над дограмите;

- продължават дейностите по ремонт на общинските жилища в гр. Русе;

- продължава подготовката за предстоящ ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Ритуалния дом в Русе;

- извършени 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

    РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

 • на 7 март бе проведено редовно заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата;
 • на 5 март бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Пенчо Славейков“, във връзка с изграждане на нова улица;
 • на 6 март бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ - от бул. „Скобелев“ до ул. „Ивано Вазов“, във връзка с подвързване на сграда със сградни водопроводни отклонения и сградни канализационни отклонения;
 • на 7 март бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Цар Калоян“ и ул. „Червен“, във връзка с високо строителство на сграда;
 • здравните медиатори консултираха 73 лица в кв. Селеметя и кв. Средна кула за профилактика на сърдечно - съдови заболявания и за кампанията на УМБАЛ „Медика“ за безплатни прегледи от кардиолози и съдови хирурзи. Предоставени бяха и брошури. Оказано бе съдействие на 11 лица за достъп до здравни грижи;
 • здравните медиатори проведоха беседа с 19 деца на тема „Белите ми зъбки“ и за превенция на заразяване с хепатит А.
 • служители на община Русе взеха участие в заседание на екипа, сформиран по Координационния механизъм за взаимодействие в случаите на деца жертва на насилие. Разгледан бе случай на дете със съмнение за домашно насилие, като бяха обсъдени мерки за подкрепа на семейството.  
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия на тема „Работа в екип“ в III и IV клас на ОУ „Тома Кърджиев“, в която взеха участие 41 ученици;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия по Национална програма „Кодово име „Живот“ с 45 деца от V клас на НУИ „Проф. В. Стоянов“ и в Vклас на ОУ „Отец Паисий“ по темите „Общуване“ и  „Самооценка“;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия по Национална програма „От връстници за връстници“ в XI клас на ПГИУ „Елиас Канети“;
 • проведена бе среща на групата за взаимопомощ на родители по индикативната програма „SOS  родители“;

        РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

- изготвена бе справка на 61 входирани в Община Русе заявления от спортните клубове, кандидатстващи за подпомагане по Програма „Спорт 2024 г.“;

- извършени бяха консултации на представители на спортните клубове, във връзка с подаване на заявления за кандидатстване по Програма „Спорт 2024 г.“;

- на 1 март Общинският младежки дом проведе работилница с участието на младежи от Младежкия парламент, посветен на празника на Баба Марта;

- на 1 март XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом се включиха в обща среща на гвардейските отряди от Северна България по менторска програма под наслов „Младежите на България и Черна гора – мост за нови възможности“, която се проведе в гр. Велико Търново. Русенският младежки гвардейски отряд обмени опит и представи своята дейност;

- на 3 март се проведе концерт, посветен на 146 години от Освобождението на България, в който участие взеха гвардейци от XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом Русе, клуб "Маска", хор "Св. Георги", ФТС "Зора", Танцово студио "Импулс" и Вокално студио "Икономов";

- продължават дейностите по изграждането на осветление на тенис кортове в Парка на младежта;

- продължава текущият ремонт в санитарните помещения в Спортен комплекс „Дунав“;

- извършени бяха ремонтни дейности по ВиК инсталацията на съблекалните и санитарните помещения в басейна на Спортно училище „ Майор А. Узунов“;

- изградена бе допълнителна ограда от 3D пана в Спортен комплекс „Ялта“, позиционирана на бетоновата ограда на Градския стадион към зала „ Арена“;

- изградено бе осветление на басейна в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ с цел безопасно посещение от граждани и спортисти, като е монтиран автоматичен часовник за включване и изключване на осветлението;

Тагове : община , отчет ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha