Понеделник, 22 Април 2024

Ръст на безработицата от 11,2% за година отчете НСИ

 Ръст на безработицата от 11,2%  за година отчете НСИ
Публикация   09:03     17 Фев, 2024 /     akcent.bg   /     211

Най-много - 52.6% са тези със средно образование

   Безработните в България през последното тримесечие на миналата година са били 128.6 хил., от които 68.9 хил. (53.6%) са мъже и 59.7 хил. (46.4%) - жени. В сравнение с периода октомври - декември 2022 г.  безработните са увеличили с 13 хил. души, или с 11.2%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

   От всички безработни 14.2% са с висше образование, 52.6% - със средно, и 33.3% - с основно или по-ниско образование.

   През четвъртото тримесечие на 2023 г. в сектора на услугите  са работили  1.906 млн. души, или 5.3% от заетите, в индустрията - 854.6 хил. (29.3%), а в селското, горското и рибното стопанство - 159.9 хил. (5.5%).

   По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 4.3% (125.3 хил.) са работодатели, 7.0% (205.3 хил.) - самостоятелно заети без наети, 88.2% (2 576.5 хил.) - наети, и 0.5% (13.5 хил.) - неплатени семейни работници.

   От общия брой на наетите 1 993.7 хил. (77.4%)  са работили  в частния сектор, а 582.8 хил. (22.6%) - в обществения. С временна работа  са  били 69.2 хил., или 2.7% от наетите, допълват от НСИ.



Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha