Сряда, 24 Април 2024

Общинският съвет прие бюджета на Община Русе за 2024 г.

Общинският съвет прие бюджета на Община Русе за 2024 г.
Публикация   17:43     16 Фев, 2024 /     akcent.bg   /     325

Приети бяха и предложения на парламентарните групи, направени от общинските съветници

   Общинският съвет гласува с мнозинство приемането на проектобюджета на Община Русе за 2024 г. по време на днешната извънредна сесия. За настоящата година финансовата рамка на местната администрация ще бъде 274,5 млн. лв., което е с над 25 милиона повече от бюджета за 2023 г.

   „Направихме всичко възможно да се съобразим с всички предложения на гражданите и общинските съветници“, каза кметът Пенчо Милков. Той подчерта като свои приоритети подобряването на микроградската среда, по-голяма подкрепа на русенската култура и спорт, подобряване на достъпната среда, както и увеличаване на броя на служителите на Общинска полиция, като през 2024 г. той ще нарасне от 6 на 10 човека.

   Предвижда се и изпълнение на 384 обекта от предложената Инвестиционна програма на Русе, в т.ч. 6 обекта по проекти и 30 изградени повдигнати пешеходни пътеки в района на училищата в града и кметствата. Заложен е и ръст в средствата за обновяване на детски площадки.

   Предвиждат се повече от 1,4 млн. лв. общинско финансиране за подобряване на образователната среда, като в рамката на проектобюджета са включени средства за оборудване и ремонти, подкрепа и стимулиране на ученици, които са постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.

   Община Русе продължава своята политика за финансово стимулиране на семействата с второ дете и близнаци, за което са отделени 163 000 лв. През 2024 г. за Общинска програма „Асистирана репродукция“ са отделени 60 хил. лв., като за предходната година 50 семейни двойки с репродуктивни проблеми са подпомогнати, за да получат шанс за собствено дете. Запазват се и стартиралите през изминалата година общински програми за ранен скрининг на зъби и очи, които обхващат децата от яслените групи и предучилищните групи в детските градини в общината.

   Собственото финансиране за социалните грижи в общината е нараснало с 18 %, като то става над 2 млн. лв. За Програма „Спорт“ са отделени 700 000 лв. или с 90 хиляди повече от 2023 г. С над 170 хил. лв. ще се дофинансират дейността и ремонтите на читалищата. С 10 хил. лв. повече са и предвидените общински средства за Програма „Култура“, като през тази година ще бъдат финансирани 32 проекта на културни организации и над 100 културни събития.  С 20% са увеличени средствата за изучаване на „Русезнание“ и „Религия“.

   Относно дейностите по опазването на околната среда ще се финансира предварително проучване за създаване на зони с ниски емисии и изготвяне на съответната наредба за това. Ръстът на средствата в тази сфера е със 17%, а за озеленяване е предвидено увеличение с 18% спрямо предходната бюджетна рамка.

   Приети бяха и предложения на парламентарните групи, направени от общинските съветници, за които ще бъдат търсени възможности за реализация.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha