Четвъртък, 22 Февруари 2024

Избраха председателите и членовете на постоянните комисии в местния парламент

Избраха председателите и членовете на постоянните комисии в местния парламент
Публикация   13:54     05 Дек, 2023 /     akcent.bg   /     252

Направен бе избор на представители на Община Русе в общи събрания в търговските и дружества

     В началото на сесията днес клетва положи Петя Кашукеева от ППДБ, която не присъства на първото заседание на местния парламент по уважителни причини.

   На провелото се заседание на Общинския съвет беше гласуван броят на членовете на постоянните комисии и техните председатели, както следва:

• Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 11 членове с председател Станимир Станчев;

• Комисия по бюджет и финанси – 11 членове с председател Валери Иванов;

• Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението – 13 членове с председател Емил Денков;

• Комисия по териториално устройство и строителство – 11  членове с председател Калоян Тончев;

• Комисия по образование, наука, иновации и дигитализация – 11 членове с председател Росица Георгиева;

• Комисия по здравеопазване и социална политика – 9 членове с председател Алисе Муртезова;

%image4%

• Комисия по култура и религиозни въпроси – 9 членове с председател Орлин Дяков;

• Комисия по екология – 9 членове с председател Мариян Димитров;

• Комисия по младежта и спорта –  11 членове с председател Пламен Рашев;

• Комисия по законност, обществен ред и сигурност  – 11  членове с председател Анатоли Станев;

• Комисия по Закона за противодействие на корупцията –  11 членове с председател Рена Стефанова;

• Комисия по етика – 9 членове с председател Биляна Иванова;

• Комисия за взаимодействие с гражданското общество – 7 членове с председател Галичка Николова.

Заседанията на постоянните комисии ще се провеждат в седмицата преди заседанията на Общинския съвет, като всяко заседание след първото, предстоящо на 21 декември,  ще бъде в последния четвъртък от месеца, а не както досега – през третата седмица от месеца.

В дневния ред за заседанието беше включен и изборът на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие, определяне на представители на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член, както и беше приет графикът на заседанията на Общинския съвет за първото тримесечие на 2024 г.

     Следващото редовно заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе на 21 декември.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha