Сряда, 28 Февруари 2024

Продължават дейностите по проект ,,Грижа в дома в Община Сливо поле“

Продължават дейностите по проект ,,Грижа в дома в Община Сливо поле“
Публикация   14:11     02 Дек, 2023 /     akcent.bg   /     177

Срокът по предоставянето на социалните услуги е удължен с три месеца

   С цел осигуряване на устойчивост на услугите за „грижа в дома“ и подпомагане на общините в процеса на разкриването на услугата като делегирана от държавата дейност или местна дейност, УО на ПРЧР предостави възможност за удължаване договорите по процедура „Грижа в дома“ BG05SFPR002-2.001 за 3 месеца.

   На 10.11.2023 г. беше подписано Допълнително споразумение с УО на Програма „Развитие на човешките ресурси“  за удължаване срока на изпълнение на дейностите с 3 месеца по проект „Грижа в дома в Община Сливо поле“  с договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0007-C02.

   Потребителите от населените места в община Сливо поле  ще продължат да ползват здравно-социални услуги до 02.03.2024 г.

   Срокът по предоставянето на социалните услуги  е удължен с три месеца, а сумата на общия бюджетът след подписване на допълнителното споразумение е 467 552,75 лв.

   Предоставените допълнителни средства са заложени в бюджета на проекта за разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на преките дейности.

   Към настоящия момент в община Сливо поле здравно-социалните услуги се предоставят от 1 психолог, 1 медицинска сестра и 37 лица, наети като домашни помощници- 44 и 6 души сътрудници социална работа, които се грижат за 100 лица -потребители от всички населени места на общината.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha