Сряда, 28 Февруари 2024

ВиК Русе приканва жителите на Средна кула и Долапите да се присъединят към изградената на териториите на двата квартала ВиК мрежа

ВиК Русе приканва жителите на Средна кула и Долапите да се присъединят към изградената на териториите на двата квартала ВиК мрежа
Публикация   08:03     02 Дек, 2023 /     akcent.bg   /     462

Система повишава подаваното налягане и позволява квартарите “Здравец- Изток”, “Родина-4”, “Дружба-1” и “Дружба-2" да се водоснабдяват от две различни места

     Предварителното строителство по проекта, разпределено в 5 обекта, вече е приключило напълно. Напълно е изградена канализацията в кварталите  Средна кула и Долапите с дължина над 44 км., както и водопроводи с дължина близо 8 км. Това съобщи вчера на пресконференция по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ г-ца Невена Ганчева, специалист "Комуникации" във ВиК Русе.

   ВиК, чрез изпълнителя на договора за инженеринг, осигурил всички необходими условия отпадъчните води от двата квартала да се отвеждат към градската пречиствателна станция.

  Изградени са 2000 сградни канализационни отклонения.

  Към момента в Средна кула са се присъединили 53 на сто от абонатите, а в Долапите- близо 60 процента.

 Съгласно чл. 84, ал. 4 от Закона за устройство на територията собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

   Сериозната като финансова рамка инвестиция е направена след очакване от повече от 10 години с цел да се подобри качеството на живот в двата квартала, както и да се намали рискът от замърсяване на околната среда.

   Реагира се своевременно на всички сигнали на граждани за слягане на настилки, откриване на дефекти. Служители на ВиК заедно с представители на фирмите- изпълнители отстраняват констатираните нередности, коментира управителят на ВиК дружеството инж. Илиан Милев.

   Трябва вече да се каже ясно, че ВиК Русе не е единствен виновник за дупките по улиците в града. Други експлоатационни дружества, които също ремонтират своите мрежи. Затова и като установим, че сигнелът не е свързан с нашите инфраструктури, го пренасочваме към съответната институция.

   По отношение на гаранциите:

 На всички изградени обекти, на цялата инфраструктура, която е изградена по проекта, ще бъдат спазени заложените в Наредба 2 за минимални гаранционни срокове.

   Материалите, вложени в изградените водопроводи, канали и  канализационни колектори са с високо качество. Вече се вижда и ефекта от тяхната използване- реално намаляват авариите. За съжаление, проблемите няма да бъдат решени напълно, тъй като подменените водопроводи са едва 15 на сто от цялата мрежа на града.

    Част от положения асфалт върху положените водопроводи, бяха се отложили във времето, тъй като имаше споразумение с Община Русе за съвместно асфалтиране, за да може да се да се асфалтира цялата улица едновременно. Това също е факт.

     Ще спомена е за изграждането  на система по проекта  за повишаване на налягането в квартарите “Здравец- Изток”, “Родина-4”, “Дружба-1” и “Дружба-2”. Това вече дава възможност те да бъдат водоснабдявани от две различни места , като по този начин значително ще бъдат намалени прекъсванията на водоподаването към тези квартали.

    Това ще доведе и до намаляване на разходите на ел. енергия.

  Инж. Драговир Друмев, ръководител "Производствен отдел"- акцентира върху необходимостта живеещите в кварталите Средна кула и Долапите да се присъединят към съществуващета вече канализация.

  Увеличаване на разширяване на канализационните колектори, което се извърши по проекта, е значим елемент, като значително ще бъде ограничен рискът от наводнения в града при обилни валежи.

   Служителите на ВиК Русе също имат значителен принос при реализирането на цялостния проект.

   След окончателното му приключване на проеекта, когато в дадени райони има нарушено  водоподаване ще се ограничат до определени улици и части от квартали, тъй като голяма част от големите водопроводни клонове са подменени с надеждни кранове.

  Участие в пресконференцията взе и инж. Пламен Тодоров, ръководител на производствено- експлоатационен район Русе.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha