Активисти на грийнпийс анализираха замърсяването на водата на река Дунав в средата на октомври. Отчетени са били заплашителни нива на замърсяване. Въпреки че преди почти три десетилетия тогавашният градски газов завод и неговият наследник са били задължени незабавно да почистят района, този срок непрекъснато се е удължавал. Местните споделят, че са били извършвани определени дейности, но не и цялостно почистване.

   "Имаме данни за голямо количество замърсяване. Изследвахме подземните води и взехме проби от речното корито. За нещастие открихме канцерогенни нива на арсен и бензен. Те са взети от брега на Дунав близо до бившия завод в Обуда“, заяви екологът Саймън Гергели.

    Ние считаме за напълно неприемлив факта, че Унгарските държавни власти в продължение на три десетилетия не са могли да наложат волята си на държавната компания за почистване на територията. Те продължават да замърсяват Дунав и питейната вода за хората. Саймън Гергели, еколог

   Крайният срок за последно беше определен в края на 2022 г., но и той в последствие бе променен за края на 2024 г. Няма индикации обаче, че обществените поръчки ще започнат по този целеви срок. Euronews потърси, но не получи отговор на молбата ни към властите в страната за интервю преди излъчването.

   Грийнпийс е уведомил органите за опазване на околната среда и водите и съответните министерства за предприемане на действия за почистване. Информирахме местните власти за замърсяването на резервоара и водоснабдителната база. Припомняме, че река Дунав е един от най-големите източници за питейна вода в света.