Инж. Илиан Милев пред Акцент.БГ: Глобалното затопляне ще се отрази ли на запасите на вода в региона?

Инж. Илиан Милев пред Акцент.БГ: Глобалното затопляне ще се отрази ли на запасите на вода в региона?
Публикация   19 Ноемв, 2023   /     интервю на Румен Николаев   /     947

Над 26 000 имоти в Русенско са необитаеми. Какви са предимствата на дистанционното отчитане?

   С управителя на ВиК Русе Илиан Милев разговаря Румен Николаев

  Има ли опасност водата, която ползват русенци, да намалее вследствие на засушаването от глобалното затопляне?

− Средногодишният дебит на повечето водоизточници е относително стабилен. Тенденция към намаляване на дебита се наблюдава при дренажи и каптажи в беленския район. Там търсим алтернативи за водоснабдяването чрез свързване на водоснабдителните системи. Влияем на процеса и с извършването на реконструкция на амортизираната мрежа, което води до намаляване на загубите на вода. Освен това проучваме възможности за изграждане на нови водоизточници.

   Нуждите на град Русе от вода са напълно обезпечени. Въпреки това не бива да забравяме, че трябва да потребяваме водата разумно – тя не е неизчерпаема. Всички ние сме отговорни за опазването на нейната чистота и рационалното използване на водните ресурси.

      За всички потребители и клиенти на ВиК Русе е важна цената на ползваната вода, както и качеството.

− През регулаторния период 2022 − 2026 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прилага метода „горна граница на цени“, при който утвърждава цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период (2022 г.) и одобрява цени за следващите години (2023 – 2026 г.). Одобрените цени за всяка година от бизнес плана се изменят служебно от Комисията.

    Динамиката в цената на електрическата енергия и достигането ѝ до рекордни нива през 2021 г. и 2022 г. наложиха изменение на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с въвеждането на коефициент във формулата за изменение на цените на ВиК услугите, отчитащ разликата в прогнозните и действителните разходи за електроенергия.

    Одобрената в бизнес плана от Комисията комплексна цена за битови и приравнените към тях потребители, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане и пречистване, за 2024 г. е 3.824 лв./куб. м без ДДС, или е 4.589 лв./куб. м. с включен ДДС.

   Предстои изменение от Комисията на одобрените цени за 2024 г., зависещо от натрупаната инфлация от 01.06.2022 г. до момента, както и от разходите за електроенергия.

   Качеството на водата ни следи Лабораторията за изпитване на води (ЛИВ) към „ВиК“ ООД – Русе. Ежегодно в големите зони на водоснабдяване служителите ни анализират 229 проби, от които 210 броя от постоянен мониторинг и 19 – от периодичен.

    За да се поддържат стабилни микробиологичните показатели на питейната вода, непрекъснато се подобряват технологиите за обеззаразяване и се осигурява добро техническо състояние на хлораторното стопанство. Извършва се и ежедневен контрол от водопроводчиците за съдържанието на остатъчен свободен хлор в питейната вода във всяко населено място.

  След толкова много коментари и анатемосване на проекта за подмяна на основни тръбопроводи в Русе, каква част от ВиК мрежата е подменена?

− Ползите от реализирането на проекта ни в гр. Русе, финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 − 2020 г.“, са огромни.

  Проектът е на стойност  134 397 391.76 лв., които средства по принцип би трябвало да инвестира Община Русе, т.е. тези пари трябва да бъдат платени от русенци.

   Русе бе първият град, който успя да финализира проекта и да започне работа. Факт е, че неудобствата, които изпитваха русенци по време на дейността в различните ЛОТ-ове, в момента това сега се случва в други градове в страната.

   Канализацията вече обхваща целия град – изградена е канализационна мрежа с дължина от над 40 км. В рамките на проекта е извършена и реконструкция на над 70 км от водопроводната мрежа. Подмяната на амортизираните водопроводи трябва да доведе до намаляване на загубите на вода, ограничаване на броя на авариите и подобряване на качеството на водоподаването.

    Положени са висококачествени тръби с дълъг експлоатационен живот, които би трябвало да служат на русенците добре поне през следващите петдесет години. В момента работата е фокусирана върху довършителни дейности по възстановяване на настилката на последните завършени участъци.

   Колко са жилищата и имотите в областта, които са необитаеми, какви тенденции отчитате?

− Към момента като трайно необитаеми при нас се водят 26 054 имота. Такива са данните и за предходната година. Очакваме, че няма да има съществено изменение.

   Отскоро ВиК Русе въведе дистанционно отчитане на студената вода. Какви са предимствата, срещате ли проблеми?

− Вярвам, че дистанционното отчитане е посока, в която трябва да се насочат усилия по отношение на системата за отчитане на потреблението, тъй като отчитането от разстояние решава няколко проблема: на първо място, не е необходимо даден собственик да осигурява достъп до уреда всеки път, когато предстои визуално отчитане по график, или да следи графика за отчитане. Разбира се, това не означава, че уредите не подлежат на проверка. Съгласно Общите ни условия при водомери с дистанционно отчитане се извършва физическа проверка и отчет поне веднъж годишно.

    Друго неудобство, което намира своето решение в използването на такъв тип водомери, е свързано с начисляването на служебна консумация. Както знаете, служебна консумация се начислява в периода между два отчета, освен ако съответният клиент не е подал информация за потреблението си онлайн. След визуално отчитане на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.

   При водомерите с дистанционно отчитане не се извършва подобно начисляване, тъй като устройствата се отчитат ежемесечно. Затова няма нужда клиентите с такъв вид водомери да подават показания в уебсайта ни. С увеличаване на броя на водомерите с дистанционно отчитане ще се ограничи и разпределението на разликата (общото потребление) между количеството питейна вода, отчетено по общия водомер, и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери, както и от служебно начислената консумация.

   Наред с тези предимства може да се посочи и фактът, че с автоматизирането на процеса ще се избегнат грешки, които понякога неволно се допускат при ръчно въвеждане на данните.

Тагове : ВиК Русе , Милев , ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha