Истанбулската конвенция влиза в сила за Европейския съюз от днес. Конвенцията е цялостна правна рамка за защита на жените срещу всички видове насилие. 

Това стана без гласовете на България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, тъй като решението не изисква единодушие, те нямаха достатъчна сила да го блокират.

 

Шестте държави ще бъдат задължени да прилагат конвенцията само в частите й, които са обект на европейска компетентност. Те се отнасят до сътрудничеството по наказателноправни въпроси, обучението на служители, работещи с жени, обект на насилие, провеждане на кампании срещу насилието и предвиждането на санкции срещу извършителите, а също и членовете, свързани с убежището и забраната за връщане на жени, бягащи от насилие, в държавите им по произход.

   По данни на ЕС всяка трета жена е била жертва на физическо или сексуално насилие от 15-годишна възраст.

   "Твърде много от тях не го докладват. Твърде много нарушители остават ненаказани. Трябва да действаме и Истанбулската конвенция е нашият правен отговор за укрепване на правата на жените. Ще продължим да насърчаваме държавите членки да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на насилието срещу жени и да гарантират ефективна защита и подкрепа за всички жертви", заяви вицепрезидентът на Европейската комисия Вера Йоурова в петък.

България е подписала Истанбулската конвенция през 2016 г., но не я е ратифицирала. През 2018 г. Конституционният съд я обявява за противоречаща на българския основен закон с осем гласа и четири особени мнения.

   Споразуменията са задължителни за държавите от ЕС и за европейските институции, посочи по този повод говорител на Комисията. Задълженията по Конвенцията ще се прилагат, когато държавите предприемат действия, обхванати от европейското законодателство. Шест държави, сред които и България, все още не са ратифицирали конвенцията на национално ниво.