Понеделник, 4 Декември 2023

„Иновативни решения за устойчив транспорт в Дунавския регион“ представи конференция в Русенския университет

Публикация   10:22     21 Септ, 2023 /     akcent.bg   /     332

   На 20.09.2023 г. в зала 1 на Канев център на Русенския университет се състоя Заключителната конференция „ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН“ по инициативата „Развитие на компетенции на политици в областта на нисковъглеродната и интелигентна мобилност в Дунавския регион“, която се реализира по Програма „Науката среща регионите“ на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC).

Съорганизатори на събитието, проведено под патронажа на ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн, са Русенският университет и Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“.

   В конференцията взеха участие повече от 40 представители на централната и местната власт, журналисти, представители на бизнеса и неправителствения сектор, учени от Русенския университет и международни партньорски образователни институции. Модератор на събитието беше проф. д-р Велизара Пенчева.

 

   След официалното откриване на конференцията от ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев, своите поздравления към участниците поднесоха: д-р Ваня Иванова от Съвместния изследователски център към Европейската комисия, Андрей Новаков-евродепутат (видеообръщение),  Димитър Недялков-заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията, г-н Георги Кръстев-депутат в 49-ото Народно събрание, д-р инж. Ивелин Занев-изпълнителен директор на ИАППД, Димитър Недев-заместник-кмет на Община Русе, Яна Дочева – Национално сдружение на общините в България.

   Отличителна особеност на конференцията е, че в нея бяха представени съвместните разработки на изследователи от Русенския университет и техни партньори от местната власт, медиите и НПО.

   След въвеждащите презентации на акад. Белоев и проф. Пенчева, посветени съответно на европейските и националните политики в областта на декарбонизацията на транспорта и устойчивата мобилност, международните участници в конференцията проф. д-р Александър Борою, проф. д-р Андрей Александру и проф. дтн Александър Сладковски представиха опита на Румъния и Полша при изграждането на устойчива и интелигентна мобилност.

   Конференцията продължи с интересни презентации на текущата ситуация и възможните стратегически решения за интелигентна, безопасна и устойчива мобилност с ниски емисии за десетте български дунавски града по поречието на р. Дунав – от Видин до Силистра, като специален принос за това имаха всички преподаватели от катедра „Транспорт“ на Русенския университет и техните партньори от общинските администрации и общинските съвети на съответните градове.

   Пряко участие в работата на конференцията взеха Димитър Стефанов-кмет на Община Тутракан, Димитър Недев и  Магдалина Илиева-заместник-кметове на Община Русе, Станислава Стоянова-заместник-кмет на Община Свищов,  Стилиян Стефанов – заместник-председател на Общинския съвет в Оряхово. Представителите на останалите български дунавски общини се включиха онлайн.

   Димитър Недев, зам.-кмет на Община Русе, представи развитите заедно с Русенския университет иновативни проекти. Той обяви, че в последните години в отдел „Транспорт“ на общината са назначени трима млади специалисти, завършили Транспортния факултет на университета, както и че са осигурени стажантски програми за възпитаници на факултета.

   От изказванията на представителите на местната власт се оформиха няколко общи решения на конференцията: 1/ Връзката между политици и учени е жизненоважна за вземането на навременни и обосновани решения в полза на местните общности и обществото като цяло; 2/ Подобни форуми информират за конкретната ситуация по отношение на транспортната свързаност и интелигентната мобилност в населените места и дават възможност за предприемане на интегрирани действия.

   Конференцията завърши своята работа с разискването на още две важни теми: за комуникирането на декарбонизацията на транспорта в медийното пространство и за активната роля на НПО за повишаване на ангажираността и гражданското съзнание при постигане на краткосрочните и дългосрочните цели на Европа за въглеродна неутралност и безопасна екологична среда. се.

   Високата резултатност и положителният отзвук от конференцията бяха обобщени от д-р Ваня Иванова от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, която пожела на Русенския университет да продължи да утвърждава лидерската си позиция в иновативни европейски инициативи с добавена стойност за общественото развитие.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още