Четвъртък, 20 Юни 2024

На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации
Публикация   14 Септ, 2023   /     akcent.bg   /     419

В офиса на НАП в Русе са получени многократно по-малко от миналата година

   На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или във формуляра за облагане с корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО на юридическите.

   До сега в офиса на НАП в Русе са получени значително по-малко годишни данъчни декларации за доходи от 2022 г. с необходимост от различни корекции в подадената информация към приходната администрация. По чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физически лица след крайния срок 2 май са регистрирани 847 декларации, докато през миналата година те са били 1 928 бр. Още по голямо е намалението на коригиращите декларации по Закона за корпоративно-подоходното облагане, като след  30 юни са изпратени 88 декларации, а през 2022 г. те са били над 5 пъти повече – 467 бр.

   При откриване на грешка в декларираните данни, гражданите и дружествата имат право еднократно, в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. Тъй като последният ден на септември 2023 г. е събота, крайният срок се удължава до 2 октомври, уточняват от НАП.

   Физическите лица могат да коригират декларираните от тях данни след 30 април до 2 октомври. За юридическите лица, едноличните търговци, земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, и физическите лица, извършващи дейност като търговци, този срок започва след 30 юни и продължава до 2 октомври. Те подават коригиращата си декларация онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. Гражданите могат да подадат своята декларация и в офис на приходната агенция по местоживеене, напомнят още от НАП.

   Повече информация за попълване и подаване на коригиращи декларации може да получите от новия подкаст епизод, посветен на темата, от сайта на приходната агенция или на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.  

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha