Събота, 9 Декември 2023

Навършват се 111 години от дарението на Димитър Ценов, с което се създава Висшето търговско училище в Свищов

Навършват се 111 години от дарението на Димитър Ценов, с което се създава Висшето търговско училище в Свищов

   На 1-ви септември 1912 г. Димитър Апостолов Ценов прави най-голямото индивидуално дарение за развитие на българското висше образование и второто по големина след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви за създаването на Софийския университет. Родолюбивият българин и възрожденец, виден търговец, акционер и предприемач, завещава на българската държава и родния си град Свищов цялата си собственост – пари, ценни книжа и недвижими имоти, оценени тогава на 5 млн. златни лева. Голямото си състояние, което е натрупал, Димитър Ценов дарява за създаване и издръжка на висше търговско училище в Свищов. Днес стойността на дарението, направено от родолюбивия свищовец, по консервативни оценки далеч надхвърля сумата от 300 млн. лева.

   След акта на своето дарение до 1920 г. Димитър Ценов постепенно се оттегля от активна стопанска дейност. Земният му път приключва на 23 май 1932 г. като е погребан в двора на манастира „Св. Св. Петър и Павел” в Свищов. За активната си стопанска дейност и във връзка с неговото дарение за народната просвета Димитър Ценов е бил многократно награждаван с най-високи отличия – от княз Фердинанд, от цар Борис ІІІ, от немското правителство. През 1920 г. Общинският съвет на Свищов го удостоява със званието „почетен гражданин” и Димитър Ценов става вторият почетен гражданин на Свищов след генерал Драгомиров. Висшето търговско училище в Свищов, носещо името на своя дарител Димитър А. Ценов, е открито на 8 ноември 1936 год. лично от Цар Борис III. Денят на официалното откриване се превръща в празник за Свищов, на който присъстват представители на правителството и много граждани.

   Висшето търговско училище в Свищов започва своята работа с 11 преподаватели и 375 студенти, разпределени в два отдела „Финансово-административен и банков” и „Кооперативно-застрахователен”. Първите занятия се водят в Търговската гимназия и в салона на първото българско читалище. Само за няколко години, благодарение на умелото ръководство на училището, се изгражда внушителна за времето си материална база – основен учебен корпус „ректорат” (1939 г.), жилищата за преподаватели, менза и кино за студентите (1940 г.). Идейният проект на сградата на ректората е дело на един от най-изтъкнатите български архитекти – Иван Васильов. Веднага след официалното откриване на сградата на 8.ХІ.1939 г., в нея започват учебни занятия.   Сто и единадесет години след най-голямото индивидуално дарение за висшето образование в България, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” има над 154000 успешно обучени и дипломирани възпитаници. Обучението във висшето училище се осъществява в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” в редовна, задочна и дистанционна форма. През новата учебна 2023/2024 година Свищовското висше училище ще посрещне своя 88-и випуск, а на 8-и ноември 2023 г. тържествено ще бъде отбелязана 87-годишнината от създаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha