31 май – Световен ден без тютюнев дим

31 май – Световен ден без тютюнев дим

   Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) отбелязва Световния ден без тютюнев дим. Тазгодишната кампания цели да покаже заплахата, която тютюневата индустрия представлява за хората, обществото и околната среда.

Мотото на кампанията през 2023 г. - Имаме нужда от храна, а не от тютюн, има за цел да повиши осведомеността относно алтернативното производство на култури и разкриване на усилията на тютюневата индустрия да осуети опитите за заместване на отглеждането на тютюн с устойчиви култури, като по този начин допринася за глобалната хранителна криза. Смята се, че по целия свят около 3,5 млн. хектара обработваема земя са заети с тютюневи насаждения. Всяка година се обзлесяват 200 хил. хектара, за да бъдат използвани за производството на тютюн, което води до по- бързо ерозиране на почвата.

                                                                 

  Тютюнът и негативното въздействие върху човешкото здраве

   Употребата на тютюн и неговата употреба е една от водещите причини за развитието на много видове рак, като най - често засегнати са белите дробове, ларинкса, устата, хранопровода, гърлото, пикочния мехур, бъбреците, черния дроб, стомаха, панкреаса, дебелото черво и шийката на матката.

            Факти за тютюна:

 • тютюнът убива до половината от употребяващите го;
 • тютюнът убива повече от 8 милиона души всяка година. Повече от 7 милиона от тези смъртни случаи са резултат от директна употреба на тютюн, докато около 1,2 милиона са резултат от непушачи, изложени на вторичен дим.
 • над 80% от 1,3 милиарда употребяващи тютюн в света живеят в страни с ниски и средни доходи;
 • през 2020 г. 22,3% от световното население е употребявало тютюн, 36,7% от всички мъже и 7,8% от жените в света;
 • за да се справят с епидемията от тютюнопушене, държавите- членки на СЗО приеха Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ на СЗО) през 2003 г. В момента 182 страни са ратифицирали този договор.

             Тютюнът и продоволствената криза

 • всяка година около 3,5 милиона хектара земя по света се използват за отглеждане на тютюн. Това допринася за обезлесяването на 200 000 хектара годишно.
 • отглеждането на тютюн е ресурсоемко и изисква тежка употреба на пестициди и торове, което води до деградацията на почвата.
 • земята, използвана за отглеждане на тютюн, има по-малък капацитет за отглеждане на други култури, които служат за храна, тъй като тютюнът намалява плодородието на почвата.
 • в сравнение с други селскостопански дейности като отглеждане на царевица и дори паша на добитък, отглеждането на тютюн има много по-разрушително въздействие върху екосистемите, тъй като земеделските площи с тютюн са по-податливи на опустиняване.
 • всички печалби, които могат да бъдат получени от тютюна като пазарна култура, може да не компенсират щетите, нанесени на устойчивото производство на храни в страните с ниски и средни доходи.

На този фон има спешна необходимост от предприемане на законови мерки за намаляване на отглеждането на тютюн и подпомагане на фермерите да преминат към производството на алтернативни хранителни култури.

Тютюневата индустрия често се рекламира като защитник на поминъка на тютюнопроизводителите. Интензивното боравене с инсектициди и токсични химикали по време на отглеждането на тютюн допринася за това при много фермери и техните семейства да се наблюдава влошаване на здравето.  Често несправедливите договорни споразумения с тютюневите компании водят до обедняване и незаконно използванена детски труд, което пречи на правото на образование и е нарушение на човешките права.

        Създаване на алтернативни средства за препитание

   Кампанията по повод Световния ден без тютюнопушене призовава правителствата и политиците да засилят законодателството, да разработят подходящи политики и стратегии и да дадат възможност на пазарните условия за тютюнопроизводителите да се насочат към отглеждане на хранителни култури, които биха осигурили на тях и техните семейства по- добър живот.

   Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна предлага конкретни принципи и варианти на политиката за насърчаване на икономически жизнеспособни алтернативи за работниците, производителите на тютюн и индивидуалните продавачи и за подобряване на защитата на околната среда и здравето на хората.

В изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести Регионална здравна инспекция насочва вниманието на младите хора и цялото общество към огромната заплаха от употребата на тютюневи и никотинови изделия и се стреми със своите редица инициативи да подпомогне усилията за предотвратяване на пропушването в ранна възраст.

      РЗИ- Русе организира и активно участва в поредица от дейности, посветени на Световния ден без тютюнев дим - 31 май 2023 година.

Партньори в кампаниятаОбщина Русе, РУО, Русенски университет „Ангел Кънчев”, учебни заведения, медии и други.

   Дейности, свързани с кампанията по повод Световния ден без тютюнопушене:

 • през целия период на кампанията се провеждат образователни лекции с видеопокази на тема: „Тютюнопушене и ел. устройства за пушене“ сред ученици от 10 до 18 г. в русенските училища. Основен партньор тази година беше СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, като бяха организирани близо 30 обучения и демонстрации на ученици.
 • разпространение на информационни материали сред широката общественост и младите хора в учебни заведения;   
 • изнесени акции на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене за мониториране на издишвания въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в Русенски университет ,,Ангел Кънчев”;
 • провеждане на спортни мероприятия с ученици в ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Васил Априлов“;
 • провеждане на здравно – образователн и мериприятия с демонстрация на „Пушещата кукла Сю“ с ученици от СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, СУ „Възраждане”, ОУ „Братя Миладинови“;

    За всички желаещи РЗИ - Русе целогодишно провежда безплатни консултации в Кабинета за отказване от тютюнопушене след предварително записване на тел. +359882609357.

Тагове : тютюн , дим , ден ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha