Неделя, 3 Декември 2023

Заболяемостта от грип и ОРЗ към средата на декември намалява

Заболяемостта от грип и ОРЗ към средата на декември намалява
Публикация   10:49     14 Дек, 2022 /     akcent.bg   /     308

    Броят на наблюдаваните лица при сентинелния надзор на грип и ОРЗ е 10% от населението на областния град, общо 13381 души, като лицата са разпределени в 5 възрастови групи (0-4 г., 5-14 г., 15-29 г., 30-64 г. и над 65 г.) при спазване на възрастовата структура на населението.

   За сезона 2022/2023 г. с предписания на Директора на РЗИ-Русе са определени 9 ОПЛ на територията на гр. Русе, които в периода 01.11.2022 – 31.03.2023 г. ежедневно ще съобщават в РЗИ-Русе броя на регистрираните случаи на грип и ОРЗ, разпределени по посочените възрастови групи.

   Заболяемостта от грип и ОРЗ се изчислява на 10 000 души. Динамиката на заболяемостта от грип и ОРЗ през последните 6 седмици е следната:

  • Седмица №44 (от 31.10.2022 г. до 06.11.2022 г.) – 103.13 на 10 000
  • Седмица №45 (от 07.11.2022 г. до 13.11.2022 г.) – 137.51 на 10 000
  • Седмица №46 (от 14.11.2022 г. до 20.11.2022 г.) – 112.10 на 10 000
  • Седмица №47 (от 21.11.2022 г. до 27.11.2022 г.) – 206.26 на 10 000
  • Седмица №48 (от 28.11.2022 г. до 04.12.2022 г.) – 162.17 на 10 000
  • Седмица №49 (от 05.12.2022 г. до 11.12.2022 г.) – 130.78 на 10 000

   През седмица № 47 на 2022 г. (21.11.2022- 27.11.2022 г.)  общата заболяемост за Русе достигна 206,26 на 10 000 души (за предходната №46 е 112,10 ).

   Най-висока беше заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. следвана от възрастовата група 5-14 г. Нарастване  на заболяемостта се отчиташе във всички възрастови групи.  Заболяемостта от ОРЗ тогава показа чувствително нарастване в интензивността на разпространение на респираторните заболявания.

    Във връзка с достигнатите високи стойности на заболяемост РЗИ-Русе създаде организация за събиране на носогърлени смивове, взети от пациенти с грипоподобни оплаквания, чиито лични лекари са включени в сентинелната система. Събраните проби (5 бр.) бяха изпратени в НРЛ по грип и ОРЗ на НЦЗПБ. Нямаше изолирани грипни вируси - бяха доказани един потвърден случай на COVID-19 и един RS-вирус, останалите проби бяха с отрицателни резултати от изследванията за респираторни вируси.

   След отчетения пик през седмица №47 последваха две седмици (№48 и №49), в които се наблюдаваше тенденция за понижение на отчетената заболяемост по сентинелната система. Епидемичният процес е в обичайните за сезона граници.     

      През седмица № 49 на 2022 г. (от 05.12.2022 г. до 11.12.2022 г.)  общата заболяемост за Русе достигна 130,78 на 10 000 души (за предходната №48 е 162,17). Отново най-висока остава заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. следвана от възрастовата група 5-14 г.. Към момента все още не са  достигнати епидемичните стойности, които за Русе са около 245 на 10 000.

   От началото на 2019 г. Министерството на здравеопазването, съвместно с Националната здравноосигурителна каса и общопрактикуващите лекари, изпълнява Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. Целта на Програмата е намаляване на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с него, чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастните лица на и над 65 години.

   Националната програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип (2019-2022) дава възможност за безплатно провеждане на имунизации на лица на и над 65–годишна възраст при общопрактикуващите лекари.

    В сайта на РЗИ-Русе е поместена презентация на тема „Грип“ с подробна информация за заболяването – етиология, епидемиология, клиника, усложнения, специфична ваксинопрофилактика с противогрипни ваксини, актуални щамове за сезон 2022/2023 г.

          Д НЗБ при РЗИ-РусеКоментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha