77 години Русенски университет- слово на ректора акад Христо Белоев

77 години Русенски университет-  слово на ректора акад Христо Белоев
Публикация   14 Ноемв, 2022   /     akcent.bg   /     573
 
   Днес отбелязваме 77 години от създаването на нашата любима Алма Матер. Посрещаме тази забележителна годишнина с вълнение и гордост от постигнатите успехи и осъществените идеи и инициативи, с които по категоричен начин заявяваме, че Русенският университет убедително и безапелационно „изправя високия си ръст“/както звучи в нашия химн/ в националното и международното образователно и изследователско пространство.
 
    За всеки от нас тези 77 години имат различно измерение:
• За вдъхновените от историята и традициите това е 77-годишен летопис от събития, следващи хода на времето и на възходящото развитие на една образователна институция с решаващо значение за прилежащия регион, Северна България и Дунавското пространство;
• За визионерите, вперили поглед в бъдещето, това са 77 години на иновативни търсения, творческо неспокойствие и динамика, които оставят трайна следа в развитието на висшето образование в национален и международен мащаб;
• За по-хуманитарно устроените личности тези 77 години са повод за размисъл, равносметка и вглъбяване в духовните послания на университета като универсум, вселена на духа.
• За практиците 77-годишнината на Русенския университет е дело, вложен огромен труд с реални граници и посоки, който не е безименен, защото зад него стоят имената на многобройните преподаватели, изследователи, служители, студенти, докторанти и партньори на русенската Алма Матер.
 
    Изразителите на тези различни гледни точки за 77-годишнината на Русенския университет са тук, сред нас, в тази тържествена зала и именно в това многоцветно разнообразие се крие отговорът на въпроса Какво е Русенският университет днес.
 
   Днес Русенският университет е ярка палитра от младежка целеустременост, свободомислие, високи изисквания за иновативност и качество, дързост пред предизвикателствата и способност за постижения, с които да се гордеем. Признателни сме на нашите студенти и докторанти за неотстъпчивостта пред рутината и еднообразието, за състезателния дух, за овладените пространства на знанието и компетентността, за постигнатите призови места в олимпиади, хакатони, спортни състезания и културни инициативи. Благодарим им за това, че са наши партньори и наш коректив в общата ни устременост към още по-успешното бъдеще на Русенския университет.
Днес също така Русенският университет е отворено пространство за иновации и споделена отговорност за развитието на образованието и науката на бъдещето. Привилегията да бъдем изследователски университет и да сме оценени най-високо за своите постижения от Министерството на образованието и науката на Р България дължим на своите преподаватели и сътрудници, на техните научни разработки, индексирани в международно признати бази данни, на техните иновативни идеи, реализирани в полза на регионалната екосистема. Ден след ден, скъпи колеги, вие съграждате общия ни дом и го изпълвате със светлина, мъдри прозрения, екипно присъствие, партньорско признание и безкрайната топлота на човешкото единение, която ражда богати творчески плодове и утвърждава днешния и утрешния образ на Русенския университет като влиятелен, силен и международно признат.
 
   Днешният Русенски университет е уникално диалогичен и неразривно свързан със своята външна среда. Той цени и подкрепя своите партньори от бизнеса, местните власти, неправителствените и културните институции, защото е поел своята отговорност за бъде двигател на общественото развитие. Именно затова сме безкрайно признателни на нашите партньори от близо и далеч за развитието на университетската инфраструктура и за създадената благодатна почва, в която нашите общи идеи и проекти намират реализация с една единствена цел – просперитета на региона и благоденствието на хората, които го населяват. Специална благодарност и на нашите международни партньори, които откриват в наше лице авторитетно и перспекти0вно висше училище за Еразъм мобилност на своите студенти и за изпълнение на съвместни международни проекти.
 
   Картината на успеха няма да бъде пълна, ако не кажем, че Русенският университет днес е образователна институция с ярка и неповторима индивидуалност и идентичност, която прозира във всеки аспект от нашия организационен живот – от впечатляващия архитектурен ансамбъл, чиито съставни части съвсем скоро ще бъдат допълнени от новия научноизследователски комплекс, до мултифункционалното Пространство на бъдещето в новооткритата докторантска зала, където модерните технологии се срещат с най-смелите визионерски мечти.
 
   На днешния празничен ден споделяме с моите колеги радост и гордост, светли надежди и дръзки мечти за бъдещето на русенската Алма Матер. Гордеем се с нашите впечатляващи постижения и мечтаем за нови хоризонти в образованието, науката и иновациите. Това, което е днес Русенският университет, е реализираната мечта на нашите предходници, постигната с вдъхновения труд на поколения студенти и преподаватели. Това, което ще бъде Русенският университет утре, е достойно изпълнената ни днешна мисия на съзидатели и творци.
 
  Нека да не спираме да творим и да мечтаем за още по-светлото бъдеще на нашия университет!
 
  Нека да се множат успехите на нашите студенти и докторанти – бъдещите двигатели на дигиталния свят!
 
  Нека да продължаваме да се гордеем с постиженията на нашите преподаватели и сътрудници, равняващи се по най-доброто в световната академична практика!
 
  Нека да укрепват връзките с нашите национални и международни партньори и заедно да бъдем по-силни и подготвени за нови предизвикателства!
 
  Нека да посрещнем още много празници на Русенския университет с радост, удовлетворение и вяра в непреходната ценност на образованието, науката и академичния дух!
 
  Честит празник, уважаеми колеги!
 
  Честита 77-а годишнина на Русенския университет!
 
    Академик Христо Белоев


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha