Неделя, 3 Декември 2023

За първи път в Онкодиспансера в Русе - Радиохирургия на мозъчна метастаза

За първи път в Онкодиспансера в Русе - Радиохирургия на мозъчна метастаза
Публикация   09:57     23 Фев, 2021 /     akcent.bg   /     657

Разговор с д-р Биляна Корабова – лекар, специалист лъчетерапевт към КОЦ-РУСЕ

   В Отделение по лъчелечение към Комплексен Онкологичен Център - Русе беше проведена за първи път радиохирургия на мозъчна метастаза на пациент с първичен белодробен карцином. Тя беше реализирана с единична фракция от 24 грея с придружаваща медикаментозна терапия. При проведения контролен скенер с контраст три месеца по-късно се установи пълно излекуване на метастазата.
 
    Мозъчни метастази се наблюдават в 20-40% от пациентитe с първични солидни тумори, при което най-често първичният тумор е на белия дроб (36-64%), на гърдата (15-25%) или малигнен меланом (5-20% ). Приблизително при 40-50% от пациентите се наблюдава единична мозъчна метастаза, докато в 50-60% от пациентите се диагностицират с множество лезии. Мозъчните метастази представляват идеална мишена за радиохирургия. Те обикновено са с ясни граници, имат ограничен размер и са неподвижни.
 
   Радиохирургията е вид лъчелечение, при което имаме възможност в много малък обем да реализираме много висока доза. При стандартното лъчелечение обикновено провеждаме между 25 и 30 облъчвания. При радиохирургията можем да проведем едно, единствено облъчване, а в определени случаи - три до пет. Радиохирургията и хирургията са алтернативни и частично допълващи се възможности за лечение на пациенти с ограничен брой мозъчни метастази (обикновено една до три метастази).
 
   Предимствата на краниална (мозъчна) радиохирургия /КРХ/ пред оперативното лечение са:
1.Възможността за лечение на множество лезии дори в амбулаторни условия.
2. Пациенти с придружаващи заболявания също могат да се възползват от КРХ.
3. КРХ се предпочита при пациенти с лезии под 3-3.5 см в диаметър (обем <15 мл), особено ако не могат да бъдат оперирани.
4. КРХ е ефективна както при лъчечувствителни, така и при нискочуствителни тумори, което се дължи на единичната висока доза.
 
   Когато се провежда радиохирургия, се изготвя много прецизен план на облъчването. След това той се предава на медицински физик, който изготвя изключително точен дозиметричен план за провеждане на самото облъчване, така че да може да се реализира дозата, която е предписана от лекаря, като се запазва околната здрава мозъчна тъкан. Когато се постави пациента на масата за облъчване, на самия апарат има монтирана рентгенова тръба. С нея преди всяко облъчване се провежда компютърна томография, чрез която абсолютно сигурно се вижда зоната, определена за облъчване, лъчът прецизно се насочва към нея и се стартира лечението. По време на процедурата, която продължава средно 40-60 минути, пациентът не изпитва никаква болка и дискомфорт.
   Ефектът от КРХ може да се отчете още след третия месец от лечението.


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha